Līguma priekšmets

Iepirkuma identifikācijas
numurs

Paziņojuma publikācijas datums
Iepirkumu uzraudzības biroja
mājas lapā un www.tukums.lv

Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas termiņš

Piegādātāja nosaukums Līgumcena
(bez PVN)
Līguma izpildes termiņš

Ceļu satiksmes aprīkojuma piegāde Tukuma novada Domei

Lēmums

Līgums

TND-2014/74 19.12.2014. 05.01.2015. plkst.11:00.  SIA “SIGNUM” EUR 10000 1 gads no līguma noslēgšanas dienas 

Zupas virtuves pakalpojuma nodrošināšana Tukuma pilsētā Lēmums

Lēmums 

Līgums

TNSD 2014/5

16.12.2014.

30.12.2012. plkst.10.00.

Biedrība „Latvijas Sarkanais krusts”  10200,00 08.01.2014. – 31.12.2014. 

Papildus būvdarbi objektā „Durbe pils saimniecības ēkas rekonstrukcija par katlumāju”

Lēmums

Līgums

 TND-2014/71

 Bez publikācijas (Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16.daļas 2.apakšpunkts)

 11.12.2014. plkst. 11.00

 PS „DELPRO-TELMS"  24253,26  30.01.2015.

Degvielas iegāde Tukuma novada Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldei

Lēmums

Līgums

 TND-2014/73

 12.12.2014.

 23.12.2014. plkst.11:00.

 SIA “GOTIKA AUTO” EUR 23932  1 gads no līguma noslēgšanas dienas 

Tukuma pilsētas ielu uzturēšanas darbi ziemas sezonā

Nolikums ar grozījumiem Nr.1

TND-2014/66

12.12.2014.

02.02.2015. plkst.11:00.

 Iepirkums pārtraukts

Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Invalīdu dienas centrā „Saime", Bērnu dienas centrā „Saimīte", Tukuma patversmē un Slampes un Džūkstes pagastu kopienas centrā „Rīti"

Lēmums

Lēmums

TNSD2014/4

11.12.2014.

22.12.2014. plkst.10:00.

1. daļa – iepirkums pārtraukts
2.daļa -
IK „Raima Segliņa”
 2.daļa - 4268,42
2.daļa – 
05.01.2015. – 31.12.2015.
 

Malkas iegāde Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests" vajadzībām

Lēmums

Līgums

TNSD2014/3

10.12.2014.

22.12.2014. plkst.10:00.

 Z/S Kalnozoli  8 625,00
No 05.01.2015. līdz
31.12.2015

 Brīvdabas trenažieri piegāde un uzstādīšana Tukuma novadā

Lēmums

Līgums

 TND-2014/72/ELFLA

 09.12.2014.

 22.12.2014. plkst.11:00.

 SIA "Z Company"  EUR 4260,00  2015.gada 30.aprīlis
Bezpiederīgo personu apbedīšana

Lēmums

Līgums

TNSD 2014/2 

05.12.2014. 

16.12.2014. plkst.12:00. 

 SIA „Apbedīšanas Birojs Tāle” 6 000,00   14.01.2015.- 31.12.2015.
 Lietotas vieglās automašīnas iegāde Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldei

Lēmums

Līgums

 SZPP 2014/4

 04.12.2014.

 15.12.2014. plkst.11:00.

 SIA “Īriss”  EUR 11700  1 nedēļa no līguma noslēgšanas dienas
 Portatīvo datoru piegāde Tukuma novada Domei

Lēmums

Līgums

 TND-2014/70

 28.11.2014.

 09.12.2014. plkst.11:00.

 SIA "Adaptive"  EUR 4956  7 dienas no līguma noslēgšanas brīža

Lietotas vieglās automašīnas iegāde Tukuma novada Domei

Lēmums

 

Līgums

 TND-2014/69

 28.11.2014.

 09.12.2014. plkst.11:00.

 Dmitrijs Sidorenko  EUR 8000  7 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas brīža

 Deju zāles grīdas seguma maiņa Slampes Kultūras pilī

4.pielikums

Lēmums

Līgums

 SDPP 2014/7

 28.11.2014.

 09.12.2014. plkst.11:00.

 Piegādātāju apvienība SIA "AMATNIEKS" un SIA "LASVEJA"  EUR 42585,25  12 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas
 Saimniecības preces

Lēmums

Līgums

 T2V 2014/2

 27.11.2014

 08.12.2014. plkst.10:00.

 SIA „SELDING"  3820,36  26.01.2016.

Deju zāles grīdas seguma maiņa Slampes Kultūras pilī

4.pielikums

Lēmums 

 SDPP 2014/6

 27.11.2014.

 08.12.2014. plkst.11:00.

 Iepirkums pārtraukts
 Remontmateriālu preču piegāde Tukuma 2. vidusskolai

Lēmums

Līgums

 T2V 2014/1  26.11.2014.  08.12.2014. plkst.10:00.  Iepirkums pārtraukts    
Tukuma novada Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes Jaunsātu pagasta ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana ziemas periodā

Lēmums

Līgums

PJPP 2014/5 19.11.2014.  01.12.2014. plkst. 11.00  SIA "Vidiņi MS"  EUR 5459,00 2016.gada 1.marts 
Tukuma novada Tumes un Degoles pagastu ceļu mehanizēta tīrīšana 2015. gada ziemas periodā

Lēmums

Līgums

Līgums

TDPP 2014/2  13.11.2014.   25.11.2014.  1. daļa – SIA „K.I.P.R.";
2. daļa – SIA „A VIKINGS"
1. daļa – 8136,40;
2. daļa – 7878,00 
31.12.2015. 
Tukuma novada Slampes un Džūkstes pagastu ceļu mehanizēta tīrīšana ziemas sezonā

Lēmums

Līgums

Līgums

Līgums

Līgums

Līgums

 SDPP 2014/5  13.11.2014.  25.11.2014. 1. daļa - Z/s „ROŽLEJAS";
2. daļa - Z/s „ROŽLEJAS";
3. daļa - Z/s „STRAUMĒNI";
4. daļa - SIA „KOMUNĀLSERVISS TILDe";
5. daļa - JĀNIS ŠERMUKSĪTIS;
6. daļa - Z/s „REĶI";
7. daļa - Z/s „REĶI". 
1. daļa - 4028,00;
2. daļa - 6814,50;
3. daļa - 5741,00;
4. daļa - 3730,00;
5. daļa - 6560,00;
6. daļa - 5150,00;
7. daļa - 4490,00. 
31.12.2015. 

Džūkstes pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Nolikums ar grozījumiem nr.1.

5.pielikums

6.pielikums

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr.1

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr. 2

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr.3

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr.4

 TND-2014/68/KPFI  10.11.2014.  09.12.2014. plkst.11:00.  Iepirkums pārtraukts    
 Siltumenerģijas piegāde SIA "Komunālserviss TILDe"  TILDE-2014/1  03.11.2014.  15.12.2014. plkst.11:00.  SIA „Tukums REN”
1.daļa – 360000;
2.daļa – 480000;
3.daļa – 1640000;
4.daļa – 880000.
 10 gadi no līguma noslēgšanas dienas
 Vienotās Pašvaldību Sistēmas (VPS) uzturēšanas pakalpojumu sniegšana

Lēmums

Līgums

 TND-2014/67  Bez publikācijas (PIL 8.2 panta 16.daļas 2.apakšpunkts)  29.10.2014. plkst.11:00.  SIA „ZZ Dats"  5600,00  31.12.2015.
 Metāla skapju un materiālu esošo metāla skapju papildināšanai iegāde Tukuma muzeja krājuma priekšmetu glabāšanai

Lēmums

Līgums

 TM 2014/6  27.10.2014.  10.11.2014. plkst.09:00.  SIA „WSP"  7746,81  10.12.2014.

Metāla skapju un materiālu esošo metāla skapju papildināšanai iegāde Tukuma muzeja krājuma priekšmetu glabāšanai

Lēmums 

 

 

TM 2014/5  24.10.2014.  04.11.2014.
plkst.12:00
 Iepirkums pārtraukts    

Cokolstāva rekonstrukcija par sociālo centru cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Nolikums ar grozījumiem Nr.1

5.pielikums

6.pielikums

6.pielikums ar grozījumiem Nr.1 

vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr.1

 TND-2014/64  20.10.2014.  19.11.2014. plkst.11:00.  Piegādātāju apvienība SIA "AMATNIEKS" un SIA "LASVEJA"  EUR 250821,24  2015.gada 30.jūlijs
 Tukuma novada Sēmes un Zentenes pagasta pārvaldes ceļu un ielu mehanizēta tīrīšanas ziemas periodā

Lēmums

Līgums

 SZPP 2014/3  16.10.2014.  27.10.2014. plkst.11:00.  1. daļa – SIA „JŪRASKALNS";
2. daļa – SIA „VĀRPA";
3. daļa – Z/S „VECVAGARI";
4. daļa – SIA „Komunālserviss TILDe"
 1.daļa - 5680,00;
2. daļa - 5750,00;
3. daļa – 4100,00;
4. daļa – 6890,00
 31.12.2015.
 Durvju montāža Tukuma pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaciņa"

4.pielikums

Lēmums

Līgums

 TND-2014/65  09.10.2014.  20.10.2014. plkst.11:00. SIA "M un V"  EUR 7513,74  3 nedēļas no līguma noslēgšanas brīža
 Durvju montāža Tukuma pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaciņa"

4.pielikums

Lēmums

 TND-2014/61  06.10.2014.  17.10.2014. plkst.11:00.  Iepirkums pārtraukts    

 Tukuma novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr.1

 TND-2014/63  03.10.2014.  13.11.2014. plkst.11:00.  Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle  EUR 139152  12 mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
 Tukuma novada Sēmes un Zentenes pagasta pārvaldes ceļu un ielu mehanizēta tīrīšanas ziemas periodā

Lēmums

Līgums

 SZPP 2014/2  03.10.2014. 14.10.2014. plkst.11:00.  Iepirkuma pārtraukts    
Lietotas vieglās automašīnas iegāde Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldei

Lēmums

Līgums

 SDPP 2014/4  24.09.2014.  06.10.2014. plkst.11:00.  Gunta Matveja  EUR 12900  2 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas
 Malkas piegāde Tukuma novada Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldei  TND-2014/60  19.09.2014.  15.10.2014., plkst. 11.00  SIA "ZUSA"  EUR 52360.00  No 15.11.2014. līdz 31.05.2015.

 Zemgales vidusskolas aktu zāles rekonstrukcija

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr. 1.

5.pielikums

6.pielikums

 TND-2014/56  19.09.2014.  15.10.2014. plkst.14:00.  PS „DELPRO-TELMS"  256091,76  32 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas
 Brīvdabas trenažieri piegāde un uzstādīšana Tukuma pilsētā

Lēmums

Līgums

 TND-2014/62  19.09.2014.  30.09.2014. plkst.11:00.  SIA "MK Dizains"  EUR 5321,00  30 dienas no līguma noslēgšanas.
 Jauna un lietota autotransporta iegāde Tukuma novada pašvaldībai  TND-2014/59  18.09.2014.  14.10.2014. plkst.11:00.  1. daļa – SIA „Moller Auto Krasta";
2. daļa – Jānis Ikvilds
 1. daļa – 36766,27;
2. daļa – 12000,00
 1. daļa – 8 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas;
2. daļa – 4 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas
 Kokskaidu granulu iegāde Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldei 2015. un 2016.gadā

Lēmums

Līgums

 PJPP 2014/4  17.09.2014.  29.09.2014. plkst.11:00.  SIA "KRAUZERS"  EUR 16900,00  No līguma noslēgšanas brīža līdz 31.12.2016.
 Saimniecības preču piegāde

Lēmums

Līgums

 DZIS 2014/2  16.09.2014.  29.09.2014. plkst.10:00.  SIA „SELDING"  3649,54  30.09.2015.
 Tukuma pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2015. gadā  TND-2014/54  16.09.2014.  13.10.2013. plkst.11:00.  VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”  EUR 45319,01 01.01.2015. -31.12.2015.
 Rotaļlaukumu iekārtu piegāde un uzstādīšana Tukuma pilsētā

Lēmums

Līgums

 TND-2014/58  12.09.2014. 23.09.2014. plkst.11:00.   SIA "Jūrmalas Mežaparki"  EUR 37016.75  4 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas
 Caurteku un grāvju tīrīšana un izbūve un lietus novadīšanas sistēmu izbūve Tukuma novadā 2014. gadā

Lēmums

Līgums

 TND-2014/57  12.09.2014.  23.09.2014. plkst.11:00.  SIA „MELIORCELTNIEKS"  65000,00  31.12.2014.
 Aukstuma skapju piegāde Tukuma novada Domei

Lēmums

Līgums

 TND-2014/55  10.09.2014.  22.09.2014. plkst.11:00.  SIA "INKOMERCS K"  EUR 15147,00  30 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas brīža.
 Tukuma novada Irlavas un Lestenes pagastu ceļu mehanizēta tīrīšana ziemas periodā

Lēmums

Līgums

Līgums

 ILPP-2014/1  ILPP-2014/1 22.09.2014. plkst.11:00.   1.daļa SIA „ Joži"
2.daļa Dairis Laugals
3.daļa SIA „ Joži „
4.daļa SIA „ Joži"
 1.daļa EUR 12180,00 2.daļa EUR 7588,00
3.daļa EUR 8890,00
4.daļa EUR 4060,00.
 2015.gada 31.decembris
Būvuzraudzības veikšana objektā „Ūdenssaimniecības attīstība Tukuma novada Džūkstes pagasta Džūkstes ciemā"

Lēmums

Līgums

 TND-2014/47/ERAF  04.09.2014.  19.09.2014. plkst.11:00.  SIA "Jurēvičs un partneri"  EUR 5100,00  Līdz objekta nodošanai ekspluatācijā
„Tukuma pilsētas video novērošanas sistēmas fizisko optisko datu pārraides kanālu nodrošināšana"

Lēmums

Līgums

 TND-2014/53  02.09.2014.  15.09.2014. plkst.11:00.  SIA "Infonet Sistēmas"  EUR 32700,00  1 gads no līguma noslēgšanas dienas

Deju zāles grīdas remonts Slampes Kultūras pilī

4.pielikums 

Lēmums

Lēmums2

Līgums

SDPP 2014/3 21.08.2014. 01.09.2014. plkst.11:00.  Iepirkums
pārtraukts
   
Degvielas iegāde Tukuma novada pašvaldībai


TND-2014/52 15.08.2014. 25.09.2014. plkst.11:00.  1. daļa – AS „VIRŠI-A";
2. daļa – AS „VIRŠI-A";
3. daļa – SIA „ASTARTE-NAFTA";
4. daļa – izbeigts bez rezultātiem;
5. daļa – AS „VIRŠI-A"
 1. daļa - 144238,56;
2. daļa - 60513,60;
3. daļa - 1222,00;
5. daļa - 6570,30
 1 gads no līguma noslēgšanas dienas

Deju zāles grīdas remonts Slampes Kultūras pilī

4.pielikums 

Lēmums

Līgums

 SDPP 2014/2  13.08.2014.  25.08.2014. plkst.11:00.

Iepirkums

pārtraukts

Autoruzraudzības veikšana objektā "Durbes pils saimniecības ēkas rekonstrukcija par katlumāju izmaiņu tehniskā projekta izstrāde un rekonstrukcija"

Lēmums

Līgums

 TND-2014/50  18.07.2014.
plkst. 11.00
 SIA "Arhitektes Ināras Caunītes birojs"  EUR 5480,00  Līdz būvobjekta darbu beigšanai un tā nodošanai ekspluatācijā

Autoruzraudzības veikšana objektā "Rekonstrukcijas un restaurācijas darbi Pastariņa muzejā – lauku sētā "Bisnieki"

Lēmums

Līgums

 TND-2014/49/ELFLA  18.07.2014.
plkst. 11.00
 SIA "Arhitektes Ināras Caunītes birojs"  EUR 15850,00  Līdz būvobjekta darbu beigšanai un tā nodošanai ekspluatācijā

Rūpnieciski ražotu elektromobiļu piegāde Tukuma novada pašvaldībai

TND-2014/48/KPFI 21.07.2014. 18.08.2014. plkst.14:00.  SIA "Moller Auto Latvia"  1.daļa – EUR 22013,20
2.daļa – EUR 22013,20
 12 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas

Ūdenssaimniecības attīstība Tukuma novada Džūkstes pagasta Džūkstes ciemā

Nilikuma grozījumi nr.1

Nolikums ar grozījumiem nr.2

Nolikums ar grozījumiem nr.3

Nolikums ar grozījumiem nr.4

Nolikums ar grozījumiem nr.5

5.pielikums 

6.pielikums

6.pielikims grozījumi Nr 1

6.pielikums ar grozījumiem nr.2

6.pielikums ar grozījumiem nr.3

6.pielikums ar grozījumiem nr.4

6.pielikums ar grozījumiem nr.5 

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr. 1

Vēstule ieinteresētajiem piegādātajiem Nr.2

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr. 3

 TND-2014/51/ERAF  18.07.2014.  22.09.2014. plkst.11:00.  SIA „Būvenergo A"  453560,49  33 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas

Ūdenssaimniecības attīstība Tukuma novada Lestenes pagasta Lestenes ciemā (sacilpojuma izbūve)

6.pielikums

Lēmums

Līgums
 TND-2014/45/ERAF  10.07.2014.  21.07.2014. plkst.11:00.  SIA "AMATNIEKS"  EUR 51607,90  2014.gada 5.novembris
 Administratīvās ēkas konferenču zāles remontdarbi Talsu ielā 4, Tukumā

Lēmums

Līgums

1.1.pielikums

4.pielikums

 TND-2014/46  09.07.2014.  21.07.2014. plkst.11:00.  Iepirkums pārtraukts    
 Grantēto ceļa posmu seguma remonts Sēmes un Zentenes pagastos Tukuma novada

Lēmums

Līgums

1.pielikums

 SZPP 2014/1  18.06.2014.  01.07.2014. plkst.11:00.  SIA "Meliorceltnieks"  EUR 32191,00  2014.gada 1.novembris
TND-2014/43   17.06.2014.  14.07.2014. plkst.11:00.  1.daļā – SIA "NAOSs"
2.daļā – SIA "ANVI AM"
3.daļā – SIA "ANVI AM" 4.daļā – SIA "ANVI AM"
5.daļā – SIA "NAOSs"
6.daļā – SIA "MUDURI"
7.daļā – SIA "NAOSs"
 1.daļā – EUR 6765,59;
2.daļā – EUR 6784,36;
3.daļā EUR 7568,74;
4.daļā – EUR 16828,96;
5.daļā – EUR 13588,20;
6.daļā – EUR 16974,40;
7.daļā – EUR 5024,49.
 2014.gada 15.decembris

 Pārtikas produktu piegāde Tukuma novada pašvaldības iestādēm

Nolikums ar grozījumiem Nr. 1

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

5.pielikums ar grozījumiem nr.1

6.pielikums

Piedāvājumu vērtēšanas rezultāti

 TND-2014/38  12.06.2014.

 22.08.2014.

plkst.11:00.

 1. daļa – AS „Tukuma Piens";
2. daļa – SIA „KABULETI FRUIT";
3. daļa – SIA „SKRĪNE";
4. daļa – SIA „BAJARDS";
5. daļa – SIA „LANEKSS";
6. daļa – SIA „KABULETI FRUIT";
7. daļa – SIA „LANEKSS";
8. daļa – z/s „TIEČAS";
9. daļa – SIA „KABULETI FRUIT";
10. daļa – SIA „KABULETI FRUIT";
11.daļa – LPKS „AUGĻU NAMS";
12. daļa – SIA „KABULETI FRUIT";
13. daļa – SIA „KABULETI FRUIT";
14. daļa – SIA „LANEKSS";
15. daļa – SIA „KABULETI FRUIT";
16. daļa – SIA „LANEKSS";
17. daļa – SIA „LANEKSS";
18. daļa – SIA „Lestenes maiznīca";
19. daļa – SIA „MONVITA";
20. daļa – SIA „LANEKSS";
21. daļa – SIA „LANEKSS"
 1. daļa - 59805,08;
2. daļa - 9737,20;
3. daļa - 74354,69;
4. daļa - 8502,15;
5. daļa – 4100,00;
6. daļa - 7501,48;
7. daļa - 793,75;
8. daļa - 18116,32;
9. daļa - 4347,72;
10. daļa - 265,33;
11. daļa - 6314,55;
12. daļa - 6149,77;
13. daļa - 1969,26;
14. daļa - 6497,11;
15. daļa - 105,41;
16. daļa - 6724,30;
17. daļa - 9121,47;
18. daļa - 19893,68;
19. daļa - 8557,47;
20. daļa - 14222,30;
21. daļa - 4675,34 
 1 gads no līguma noslēgšanas dienas

Telpu remontdarbi Tukuma pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaciņa"

4.pielikums

Lēmums

Līgums

 TND-2014/44  11.06.2014.  25.06.2014. plkst.11:00.  SIA "M UN V"  EUR 13 366,37,-  2014. gada 19. augusts
 Tumes un Degoles pagasta pārvaldes autoceļu uzturēšana

Lēmums

Līgums

 TDPP 2014/1  04.06.2014. 16.06.2014. plkst.11:00.   SIA "Meliorceltnieks"  EUR 35 000,00  2014.gada 31.decembris
 Disku masīva piegāde Tukuma novada Domei

Lēmums

Līgums

 TND-2014/41  04.06.2014.  16.06.2014. plkst.11:00.  SIA "ATEA"  EUR 8677,69  30 kalendāro dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas

 Tukuma novada Sēmes pagasta kopienas centra renovācija

4.pielikums

Lēmums

Līgums

 TND-2014/42  04.06.2014.  16.06.2014. plkst.11:00.  SIA "M UN V"  EUR 23 933,89,-  2014.gada 26.septembris

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārzniecības ielā 2A, Tukumā rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde un rekonstrukcija

4.pielikums

5.pielikums

Lēmums 

Līgums

 TND-2014/40  02.06.2014.  16.06.2014. plkst.11:00.  Iepirkums izbeigts
   

 Telpu remontdarbi Tukuma pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaciņa"

4.pielikums

Lēmums

Līgums

 TND-2014/39  29.05.2014.  10.06.2014. plkst.11:00.  Iepirkums pārtraukts    
 Grantēto ceļu posmu seguma remonts Džūkstes pagastā, Tukuma novadā

Lēmums

Līgums

 SDPP 2014/1  29.05.2014.  10.06.2014. plkst.11:00.  SIA "ROTAS"  EUR 38 118,40,-  2014. gada 1.novembris

Rekonstrukcijas un restaurācijas darbi Pastariņa muzejā – lauku sētā „Bisnieki"

4.pielikums

5.pielikums

Līgums

 TND-2014/36/ELFLA  22.05.2014.  17.06.2014. plkst.14:00.  1. daļa SIA "Warss+"
2. daļa SIA "Warss+"
3. daļa SIA "Warss+"
1.daļa – EUR 55248,31
2.daļa – EUR 153687,54
3.daļa EUR 18652,45
25 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas.
 Pastariņa muzeja interjera un sadzīves priekšmetu restaurācija

Lēmums

Līgums

 TND-2014/37/ELFLA  22.05.2014.  16.06.2014. plkst.11:00.  SIA “INTARSIJA”  EUR 21481,60  2015.gada 30.jūnijs

 Durbes pils saimniecības ēkas rekonstrukcijas par katlumāju izmaiņu tehniskā projekta izstrāde un rekonstrukcija

nolikums ar grozījumiem Nr. 1 

nolikums ar grozījumiem
nr.2.

vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr. 1

vēstule ieinteresētajiem
piegādātājiem Nr.2

5.pielikums

6.pielikums

6.pielikums ar grozījumiem 

 TND-2014/35  22.05.2014.  03.07..2014. plkst.11:00.  Pilnsabiedrība "DELPRO-TELMS"  EUR 357935,91  20 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas
 Autoruzraudzības veikšana objektā "Rekonstrukcijas un restaurācijas darbi Pastariņa muzejā – lauku sētā "Bisnieki"

Lēmums

Līgums

 TND-2014/25/ELFLA  03.05.2014.
plkst. 11.00
 Iepirkums pārtraukts    
 Tukuma novada pašvaldības autotransporta uzturēšana

Lēmums

Līgums

Līgums

 TND-2014/34  09.05.2014.  21.05.2014
plkst. 11.00
 SIA „FORMULA SERVISS"  1. daļa – 20500,00;
2. daļa – 6000,00
 27.05.2015.
 Pastariņa muzeja interjera un sadzīves priekšmetu restaurācija

Lēmums

Līgums

 TND-2014/32/ELFLA  06.05.2014.  19.05.2014. plkst.11:00.  Iepirkums pārtraukts    

 Lestenes baznīcas interjera apdares restaurācija

4.pielikums

5.pielikums

Lēmums

Līgums

 ILPP 2014/3  06.05.2014.  19.05.2014. plkst.11:00  SIA „ĢB veidojumi"  60210,41  02.10.2014.
 Lestenes baznīcas interjera apdares restaurācija

Lēmums

Līgums

4.pielikums

5.pielikums

 ILPP 2014/2  28.04.2014.  12.05.2014. plkst.11:00  Iepirkums pārtraukts    
Jumta seguma nomaiņa Pūres pirmsskolas izglītības iestādei „Zemenīte"

4.pielikums

Lēmums

Līgums 

Līgums

TND-2014/27 17.04.2014. 06.05.2014. plkst.11:00.  SIA "M un V"  EUR 15866,66  10 nedēļas no 02.06.2014.

Tukuma internātpamatskolas iebrauktuves bruģēšana

4.pielikums

Lēmums

Līgums

TND-2014/33 17.04.2014. 06.05.2014. plkst.11:00.  SIA "ROTAS"  EUR 20101,16  8 nedēļas no 02.06.2014.
 Rotaļlaukumu iekārtu piegāde un uzstādīšana Pūres pagastā, Tukuma novadā

Lēmums

Līgums

 PJPP 2014/3  17.04.2014.  06.05.2014. plkst.11:00.  SIA "MK Dizains"  EUR 8650,00  4 (četras) nedēļas no 16.06.2014.

 Siltumtīklu rekonstrukcija Slampes pagastā

Tehniskā specifikācija

Tehniskais projekts

Skaidrojošā vēstule

 KT/2014/01KF  16.04.2014.  06.05.2014. plkst.10.00.  SIA"Amatnieks"

 77 793,13 euro

 4 mēneši no līguma slēgšanas

 Rekonstrukcijas un restaurācijas darbi Pastariņa muzejā – lauku sētā „Bisnieki"

5.pielikums

6.pielikums

 TND-2014/31/ELFLA  15.04.2014.  12.05.2014. plkst.11:00.  Iepirkums pārtraukts    
 Tukuma novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde

Lēmums

Līgums

 TND-2014/26  15.04.2014.  29.04.2014 plkst. 11:00  SIA „REĢIONĀLIE PROJEKTI"  23740,00  27.02.2015.
 Tukuma novada Domes autotransporta apkope un remonts

Lēmums

Līgums

 TND-2014/30  09.04.2014.  23.04.2014
plkst. 11.00
 Iepirkums pārtraukts
   
 Telpu remontdarbi Tukuma pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaciņa"

4.pielikums

Lēmums

Līgums

 TND-2014/29  08.04.2014.  22.04.2014. plkst.11:00.  SIA "M un V"  EUR 11 522,12  11 nedēļas no 02.06.2014.
Telpu remontdarbi Tukuma pirmsskolas izglītības iestādē „Vālodzīte"

4.pielikums

Lēmums

Līgums

TND-2014/28 08.04.2014. 22.04.2014. plkst.11:00.  SIA "AMATNIEKS"  25 889,65  11 nedēļas no 02.06.2014.
 
TND-2014/24/ELFLA 27.03.2014. 07.04.2014 plkst. 11:00   SIA "VEKTRUM"  4760,33  30 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas
Degvielas iegāde Tukuma muzejam

Lēmums

Līgums

 TM 2014/4  21.03.2014.  01.04.2014. plkst.12:00.  Akciju sabiedrība "VIRŠI-A"  EUR 5355,72  Līdz 03.04.2015.

Jauna un lietota autotransporta iegāde Tukuma novada pašvaldībai

 

 TND-2014/22  24.03.2014.  22.04.2014. plkst.11:00.  SIA „Moller Auto Krasta"  55222,44  16 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas

Ūdenssaimniecības attīstība Tukuma novada Lestenes pagasta Lestenes ciemā

Nolikums ar grozījumiem

Nolikums ar grozījumiem Nr.2

5.pielikums

5.pielikums ar grozījumiem

5.pielikums ar grozījumiem Nr.2.

6.pielikums ar grozījumiem Nr.1

6.pielikums 

 TND-2014/23/ERAF  24.03.2014  23.04.2014. plkst.11:00.  Piegādātāju apvienība SIA „AMATNIEKS" un SIA „TUKUMA NAMI"  132179,51  20 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas
 Tukuma novada Domes informatīvo materiālu izdošana

Lēmums

Līgums

 TND-2014/21  19.03.2014.  31.03.2014. plkst.11:00.  SIA "TIPOGRĀFIJA UNIVERSUMS A"  EUR 18 000,00  Līdz 2015.gada 06.aprīlim
 Lestenes baznīcas interjera apdares restaurācija

4.pielikums

5.pielikums

Lēmums

Līgums

 ILPP 2014/1  18.03.2014.  31.03.2014. plkst.11:00  Iepirkums pārtraukts    
 Tukuma pilsētas Kultūras nama skaņu aparatūras sistēmas papildināšana

Lēmums

Līgums

 TPKN 2014/1  14.03.2014.  25.03.2014. plkst.12:00.  SIA „Rock Distribution"  21384,12  01.05.2014.
 Rotaļlaukumu iekārtu piegāde un uzstādīšana Pūres pagastā, Tukuma novadā

Lēmums

Līgums

 PJPP 2014/2  07.03.2014.  18.03.2014. plkst.11:00.  Iepirkums pārtraukts    
 Degvielas iegāde Tukuma muzejam

Lēmums

Līgums

 TM 2014/3  04.03.2014.  17.03.2014. plkst.12:00.  Iepirkums
pārtraukts
   
Malkas piegāde

Lēmums

Līgums

 DZIS 2014/1  28.02.2014.  17.03.2014. plkst.15:00.  SIA „Meža Sīļi"  EUR 26 620,00  Līdz pilnīgai saistību izpildei
 Koku kopšanas darbi Tukuma pilsētā

Lēmums

Līgums

 TND-2014/20  24.02.2014.  07.03.2014. plkst.11:00  SIA "LABIE KOKI"  4418.63  30.04.2014.

 Tukuma pilsētas ielu un ietvju seguma remontdarbi 2014. gadā

Nolikums ar grozījumiem Nr.1

vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr. 1

 TND-2014/19  24.02.2014.  24.03.2014. plkst.11:00.  1.daļa - SIA STRABAG;
2.daļa – AS „Latvijas autoceļu uzturētājs";
3.daļa – SIA „Ribetons ceļi"
 1.daļa – 355000;
2.daļa – 50000;
3.daļa - 120000
 03.11.2014.

 Telpu remontdarbi Slampes pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte"

4.pielikums

Lēmums

Līgums

 TND-2014/18  21.02.2014.  04.03.2014. plkst.11:00.  SIA „STARBAG"  12979,98  18.08.2014.
 Tukuma novada Slampes pagasta „Kultūras pils" deju zāles griestu renovācija

3.pielikums

4.pielikums

Lēmums

Līgums

 TND-2014/17  21.02.2014.  04.03.2014. plkst.11:00.  SIA „STARBAG"  32852,92  25.08.2014.

 Katlu mājas rekonstrukcija Zemītes ielā 5, Tukums, Tukuma novads

Būvprojekts 3.daļa

Būvprojekts 1.daļa

Būvprojekts 2.daļa

A pielikums Tehniskā specifikācija

Tehniskā specifikācija, būvdarbu apjomi

Atbildes uz pretendentu jautājumiem

Nolikums ar grozījumiem Nr.1

Grozītie nolikuma punkti

Nolikums ar grozījumiem Nr.2

Paziņojums par konkursa noslēguma datuma izmaiņām

 Nr.TS 2014/01KF  20.02.2014.  24.04.2014. plkst.10:00.  AS "Komforts"  413 352.02 EUR  
Sēmes pagasta kopienas centra teritorijas labiekārtošana

3.pielikums

4.pielikums

Lēmums 

Līgums

TND-2014/16/EZF 19.02.2014. 03.03.2014. plkst.11:00.  SIA „Būvinženieris"  9822,33  29.07.2014.
 Būvuzraudzības veikšana Tukuma pilsētas ielu infrastruktūras sakārtošanā pēc ūdenssaimniecības attīstības projekta realizācijas (2. kārta)

Lēmums

Līgums

 TND-2014/11/ERAF  19.02.2014.  03.03.2014. plkst.11:00.  SIA „BaltLine Globe"  6900,00  Līdz objekta nodošanai ekspluatācijā
 Malkas piegāde Pūres pamatskolas vajadzībām

Lēmums

Līgums

 PPSK 2014/2  18.02.2014.  03.03.2014. plkst.12:00.  IK „LAGS group" 5875,00   30.04.2014.
Malkas piegāde Pūres pamatskolas vajadzībām

Lēmums

Līgums
 PPSK 2014/1  11.02.2014.  24.02.2014. plkst.12:00.  Iepirkums pārtraukts    
 Iekārtu un inventāra piegāde Tukuma E. Birznieka – Upīša 1. pamatskolas darbmācības kabinetam

Lēmums

Līgums

 TND-2014/15  17.02.2014.  28.02.2014. plkst.11:00.  SIA „VEJMARS"  15861,00  31.08.2014.
Mēbeļu piegāde Tukuma E. Birznieka – Upīša 1. pamatskolai

Lēmums

Līgums

 TND-2014/13  13.02.2014.  24.02.2014. plkst.11:00.  SIA „Salons Arka"  14992,27  31.08.2014.
Sporta spēļu aprīkojuma piegāde Tukuma Raiņa ģimnāzijai

Lēmums

Līgums
 TND-2014/14  13.02.2014.  24.02.2014. plkst.11:00.  SIA „Sporta halle"  12180,00  02.05.2014.

 Rekonstrukcijas un restaurācijas darbi Pastariņa muzejā – lauku sētā „Bisenieki"

5.pielikums

6.pielikums

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr.1

 TND-2014/12/ELFLA  12.02.2014.  12.03.2014. plkst.11:00.  Iepirkums pārtraukts
Malkas piegāde Tukuma muzeja vajadzībām

Lēmums

Līgums
 TM 2014/2  12.02.2014.  24.02.2014. plkst.12:00.  SIA „Stiga RM"  12617,53  31.07.2014.
Horizontālo ceļa apzīmējumu krāsošana Tukuma pilsētā 2014. gadā

Lēmums

Līgums
 TND-2014/9  31.01.2014.  11.02.2014. plkst.11:00.  SIA „CEĻU, TILTU BŪVNIEKS"  23000,00  31.05.2014.
Caurteku un grāvju tīrīšana un izbūve un lietus novadīšanas sistēmu izbūve Tukuma novadā 2014. gadā

Lēmums

Līgums
 TND-2014/10  31.01.2014.  11.02.2014. plkst.11:00.  SIA „MELIORCELTNIEKS"  100000,00  31.12.2014.
Malkas piegāde Tukuma muzeja vajadzībām

Lēmums

Līgums
 TM 2014/1  30.01.2014.  10.02.2014. plkst.12:00.  Iepirkums pārtraukts
Būvuzraudzības veikšana objektā „Tukuma E. Birznieka – Upīša 1. pamatskolas rekonstrukcija Lielā ielā 9, Tukumā"

Lēmums

Līgums

 TND-2014/8  29.01.2014.  10.02.2014. plkst.11:00.  SIA „JURĒVIČS UN PARTNERI"  8400,00  Līdz objekta nodošanai ekspluatācijā
Malkas iegāde Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests" vajadzībām

Lēmums

Līgums
 TNSD2014/1  24.01.2014.  04.02.2014. plkst.12:00.  Z/s „Kalnozoli"  10815,00  31.12.2014.
 Papildus būvdarbi objektā „Tukuma Raiņa ģimnāzijas sporta kompleksa ēkas energoefektivitātes paaugstināšana"

Lēmums

Līgums

 TND-2014/2/KPFI  Bez publikācijas (Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16.daļas 2.apakšpunkts)  09.01.2014. plkst. 11.00  SIA „AMATNIEKS"  33766,60  16.05.2014.
 Lietota pasažieru mikroautobusa iegāde Irlavas vidusskolai

Lēmums

Līgums
 IV2014/1  16.01.2014.  27.01.2014. plkst.11:00.  IK Gints Seglins  8220,00  13.02.2014.
 Lietotas automašīnas iegāde Tukuma novada Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldei

Lēmums

Līgums

 PJPP 2014/1  16.01.2014.  27.01.2014. plkst.11:00.  Valts Zvaigzne  12500,00  28.02.2014.

 Tukuma pilsētas ielu infrastruktūras sakārtošana pēc ūdenssaimniecības attīstības projekta realizācijas (2. kārta)

5.pielikums

6.pielikums

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr. 1 

Vēstule ieinteresētajiem
piegādātājiemNr.2.

Nolikums ar grozījumiem Nr. 1

6.pielikums ar grozījumiem Nr. 1

 TND-2014/4/ERAF  15.01.2014.  13.02.2014. plkst.11:00.  1. daļa – SIA STRABAG;
2. daļa – SIA „SALDUS CEĻINIEKS";
3. daļa – SIA „SALDUS CEĻINIEKS";
4 daļa – SIA STRABAG
 1.daļa – 111210,04;
2.daļa – 178227,02;
3.daļa – 147897,76;
4.daļa-90861,42
 27 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas
 Logu nomaiņa pašvaldības īpašumā esošajās dzīvojamās mājās Tukuma pilsētā

Lēmums

Līgums

 TND-2014/7  14.01.2014.  27.01.2014. plkst.11:00.  SIA „VITRUM logi"  23500,00  16.02.2015.
Arktiskās marķētās dīzeļdegvielas piegāde siltumenerģijas ieguvei apkurē Melnezera ielā 1, Tukumā

Lēmums

Līgums

TND-2014/6 14.01.2014. 27.01.2014. plkst.11:00.  SIA „GOTIKA AUTO"  19035,00  06.02.2015.
 Viengadīgo vasaras puķu stādu piegāde Tukuma novada Domei 2014. gadā

Lēmums

Līgums

 TND-2014/5  14.01.2014.  27.01.2014. plkst.11:00.  Z/s „STUČI"  5748,55  30.06.2014.

Staļļa rekonstrukcija Pastariņa muzejā – lauku sētā „Bisenieki"

5.pielikums

6.pielikums 

Līgums

TND-2014/3/EZF  09.01.2014.  10.02.2014. plkst.11:00.  SIA „Warss+"  35260,15  26 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas
Tūrisma ceļveža un karšu druka un piegāde Tukuma Tūrisma informācijas centram

Lēmums

Līgums

 TND-2014/1  03.01.2014.  14.01.2014. plkst.11:00.  SIA „VEITERS KORPORĀCIJA"  10777,50  29.01.2014.