Līguma priekšmets

Iepirkuma identifikācijas
numurs

Paziņojuma publikācijas datums
Iepirkumu uzraudzības biroja
mājas lapā un www.tukums.lv

Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas termiņš

Piegādātāja nosaukumsLīgumcena
(bez PVN)
Līguma izpildes termiņš

Brīvības laukuma Tukumā teritorijas labiekārtojuma pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Iepirkuma procedūras ziņojums

TND-2015/69 Sarunu procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta 3.daļu bez sākotnējā paziņojuma 20.11.2015. plkst. 11.00 SIA “MARK ARHITEKTI” 70600,00 54 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas

Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana

Lēmums

Līgums

DZIS 2015/3 30.12.2015. 12.01.2016. plkst.10.00. Z/s “VĪTIŅI”   6500,00  31.05.2017.

Tukuma pilsētas teritorijas uzturēšanas un labiekārtošanas darbi

Ziņojums

Līgums

TND-2015/74 29.12.2015. 08.02.2016. plkst.11:00. SIA “CLEAN R”   EUR 1100000,00  3 gadi no līguma noslēgšanas dienas
Tūrisma ceļveža un karšu druka un piegāde Tukuma Tūrisma informācijas centram

Lēmums

Līgums

TND-2015/75 28.12.2015. 11.01.2016. plkst.11:00. SIA “ADverts”   EUR 10702,00  7 dienas no līguma noslēgšanas

Tukuma novada Sēmes un Zentenes pagastu ceļu mehanizēta tīrīšana ziemas periodā

Lēmums

Līgums

SZPP 2015/4 21.12.2015. 06.01.2015. plkst.11:00. SIA “JŪRASKALNS”   EUR 6605,00  No noslēgšanas dienas līdz 31.12.2016.
Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojuma nodrošināšana Tukuma novada pašvaldībai TND-2015/72 10.12.2015. 05.01.2016. plkst.11:00. Iepirkums pārtraukts     
Lietotas automašīnas piegāde Tukuma novada pašvaldības policijai

Lēmums

Līgums

TND-2015/73 08.12.2015. 21.12.2015. plkst.11:00. Anita Niedra   EUR 12000,00  30.12.2015.

„Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Invalīdu dienas centrā „Saime”, Dienas centrā „Saimīte”, Tukuma novada patversmē un Slampes un Džūkstes pagastu kopienas centrā „Rīti””

Lēmums

Līgums

Līgums

TNSD 2015/7 08.12.2015.

18.12.2015.

plkst.12.00

 iepirkuma 1.daļa
SIA „Nēģis”

iepirkuma 2.daļa
IK „Raima Segliņa

 iepirkuma 1.daļa
26078,00 euro

iepirkuma 2.daļa
9935,00 euro

 No
01.01.2016.
līdz 31.12.2016.

Tukuma novada Sēmes un Zentenes pagastu ceļu mehanizēta tīrīšana ziemas periodā 

Lēmums

Līgums

Līgums

Līgums

SZPP 2015/3  04.12.2015.  15.12.2015. plkst.11:00.  1.daļa: -
2.daļa: ZS “VECVAGARI”
3.daļa: SIA “Vārpa” Tukuma rajonā 
 1.daļa: -
2.daļa: EUR 7863,00
3.daļa: EIR 4100,00
 31.12.2016.

Tukuma novada pašvaldības autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

Pielikums

TND-2015/63/ELFLA 03.12.2015. 29.12.2015. plkst. 11.00  1. daļa – SIA “ACB Projekts”;
2. daļa – SIA “ACB Projekts”;
3. daļa – SIA “ACB Projekts”;
4. daļa – OU “Reaalprojekt”;
5. daļa – OU “Reaalprojekt”
 1. daļa – 11400;
2. daļa – 14756;
3. daļa – 14180;
4. daļa – 11700;
5. daļa - 12300
 26 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas

Bezpiederīgo personu apbedīšana”

Lēmums 

Līgums

TNSD 2015/6 30.11.2015. 11.12.2015. plkst.12.00. SIA „Apbedīšanas birojs ”Tāle””   7000,00  12 mēneši
Tukuma novada Tumes un Degoles pagastu ceļu mehanizēta tīrīšana ziemas sezonā

Lēmums

Līgums

Līgums

TDPP 2015/4 30.11.2015. 11.12.2015. plkst. 11.00

1.daļa – SIA “K.I.P.R”

 

2.daļa – SIA “Komunālserviss TILDe”

 

 1.daļa – EUR 8136,40


2.daļa – EUR 6315,30

 31.12.2016.
Tukuma novada Tumes un Degoles pagastu ceļu mehanizēta tīrīšana ziemas sezonā

Lēmums

Līgums

TDPP 2015/3 25.11.2015. Iepirkums pārtraukts      

Malkas iegāde Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests” vajadzībām

Lēmums

Līgums

TNSD 2015/5 27.11.2015. 08.12.2015. plkst.12.00.  Z/S “Kalnozoli”  9910,00  12 mēneši
Videonovērošanas sistēmas paplašināšana un uzlabošana Tukuma pilsētā

Lēmums

Līgums

TND-2015/71 25.11.2015. 07.12.2015. plkst.11:00.  SIA “Infonet Sistēmas”  EUR 23771,46  21.12.2015.
Videonovērošanas sistēmas paplašināšana un uzlabošana Tukuma pilsētā

Lēmums

Līgums

TND-2015/67 25.11.2015. 07.12.2015. plkst.11:00. Iepirkums pārtraukts     

Zupas virtuves pakalpojuma nodrošināšana Tukuma pilsētā

Lēmums

Līgums

TNSD 2015/4 20.11.2015. 01.12.2015. plkst.12.00. Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”   10 200,00  No 01.01.2016. līdz 31.12.2016.

Bērnu rotaļlaukuma izbūve Brīvības laukumā, Tukumā

4.pielikums

Tehniskā specifikācija

Lēmums

Līgums

TND-2015/70 19.11.2015. 30.11.2015. plkst.11:00. SIA “JŪRMALAS MEŽAPARKI”   EUR 19744,61  19.04.2015

Degvielas iegāde Tukuma novada pašvaldībai

Nolikums ar grozījumiem Nr. 1

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr.1

TND-2015/68 09.11.2015.

11.12.2015.

plkst.11:00

1.daļa – AS “VIRŠI-A”;
2.daļa – SIA “NESTE LATVIJA” 
 1.daļa – 30976,00
2.daļa – 5703,20
 1 gads no līguma noslēgšanas dienas
Tukuma novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana TND-2015/65 03.11.2015. 14.12.2015. plkst.11:00.  AAS “Baltikums Vienna Insurance Group”  EUR 124200  12 mēneši no līguma noslēgšanas dienas
Tukuma novada Irlavas un Lestenes pagastu ceļu mehanizēta tīrīšana ziemas sezonā

Lēmums

Līgums

ILPP 2015/5 03.11.2015. 16.11.2015. 1.daļa: Dairis Laugals
2.daļa: SIA “JOŽI”
3.daļa: SIA “JOŽI”
4.daļa: SIA “JOŽI” 
 1.daļa EUR 7588,00
2.daļa EUR 4585,00
3.daļa EUR 10290,00
4.daļa
EUR 14840,00
 no 01.01.2016.līdz
31.12.2016.
Tukuma novada Slampes un Džūkstes pagastu ceļu mehanizēta tīrīšana ziemas sezonā

Lēmums

Līgums 1.; 2.daļa

Līgums 3.daļa

Līgums 4.; 5.daļa

Līgums 6.daļa

SDPP 2015/3 03.11.2015. 16.11.2015.  1.daļa: SIA “ECO BALTIA VIDE”
2.daļa: SIA “ECO BALTIA VIDE”
3.daļa: ZS “STRAUMĒNI”
4.daļa: ZS “REĶI”
5.daļa: ZS “REĶI”
6.daļa: Aivars Gulbis
 1.daļa: EUR 5183.60
2.daļa: EUR 9052,00
3.daļa: EUR 5741,00
4.daļa: EUR 5526,00
5.daļa: EUR 4783,00
6.daļa: EUR 4600,00
 31.12.2016
Koku kopšanas darbi Tukuma novadā

Lēmums

Līgums

TND-2015/66 02.11.2015. 13.11.2015. plkst.11:00 SIA “LABIE KOKI”   EUR 10 746,08  30.12.2015.

Rotaļlaukumu aprīkojuma piegāde

Lēmums

Līgums

TND-2015/64 22.10.2015.

02.11.2015. plkst.11:00.

SIA “JLD”   EUR 37520  4 nedēļas no līguma noslēgšanas
Tukuma pilsētas teritorijas uzturēšanas un labiekārtošanas darbi TND-2015/60 16.10.2015.

27.11.2015. plkst.11:00.

PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠANAS SANĀKSME ATCELTA saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 83.panta 5.1 daļu.

 Iepirkums pārtraukts    
Koku kopšanas darbi Tukuma novadā

Lēmums

Līgums

TND-2015/61 14.10.2015. 26.10.2015. plkst.11:00 SIA "LABIE KOKI"   EUR 4952,42  30.11.2015.

Mazo arhitektūras formu izgatavošana un uzstādīšana Tukuma pilsētā

Pielikumi

Lēmums

Līgums

TND-2015/62 14.10.2015. 26.10.2015. plkst.11:00. SIA “SMART ENERGY”   EUR 30261,00  15.04.2016.

Servera HP MSA 2040 papildaprīkojuma piegāde Tukuma novada Domei

Lēmums

Līgums

 

TND-2015/59 07.10.2015. 19.10.2015. plkst.11:00. SIA "ADAPTIVE"   EUR 18800  30 dienas no līguma noslēgšanas
Vienotās Pašvaldību Sistēmas (VPS) uzturēšanas pakalpojumu sniegšana

Lēmums

Līgums

TND-2015/56 Bez publikācijas (PIL 8.2 panta 16.daļas 2.apakšpunkts) 24.09.2015. plkst.11:00. SIA "ZZ DATS"   EUR 5600

 01.01.2016.-

 31.12.2016.

Tukuma novada pašvaldības autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

Pielikumi

Lēmums

Līgums

TND-2015/58 28.09.2015. 09.10.2015. plkst.11:00. Iepirkums pārtraukts     
Saimniecības preču piegāde

Lēmums

Līgums

DZIS 2015/2 21.09.2015. 02.10.2015. plkst.10.00. SIA “SELDING”   3443,31  01.11.2016.

Mazo arhitektūras formu izgatavošana un uzstādīšana Tukuma pilsētā

Pielikumi

Lēmums

Līgums

TND-2015/57 18.09.2015. 29.09.2015. plkst.11:00.  Iepirkums pārtraukts    
Kokskaidu granulu iegāde Tukuma novada pašvaldībai TND-2015/53 11.09.2015. 07.10.2015.plkst. 11.00 SIA “AKVARIUS”   EUR 21440,00  1 gads no līguma noslēgšanas dienas
Malkas piegāde Tukuma novada Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldei TND-2015/54 11.09.2015. 07.10.2015. plkst. 11.00 SIA “Stiga RM”   48114,00  31.05.2016.

Degvielas iegāde Tukuma novada pašvaldībai

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr. 1

TND-2015/52 11.09.2015. 22.10.2015. plkst. 11.00 1. daļa – SIA “NESTE LATVIJA”;
2.daļa – iepirkums izbeigts bez rezultāta;
3.daļa – SIA “ASTARTE-NAFTA”;
4.daļa – SIA “GOTIKA AUTO”;
5.daļa – iepirkums izbeigts bez rezultāta 
 1.daļa – 139385,32;
3.daļa – 1034,80;
4.daļa – 22019,00
 1 gads no līguma noslēgšanas dienas

Irlavas bērnunama – patversmes ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana

Pielikumi, tehniskā specifikācija

5.pielikums

Lēmums

Līgums

TND-2015/55 10.09.2015. 21.09.2015. plkst.11:00.  SIA “A CELTNE”  EUR 28601,26  09.11.2015.
Tukuma pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2016. gadā TND-2015/50 09.09.2015. 05.10.2015. plkst. 11.00 SIA “Vides pakalpojumu grupa”   44274,39  31.12.2016.
Tukuma pilsētas video novērošanas sistēmas fizisko optisko datu pārraides kanālu nodrošināšana

Lēmums

Līgums

TND-2015/51 09.09.2015. 21.09.2015. plkst.11:00. SIA "Infonet Sistēmas"   EUR 36180

 15.10.2015.-

 14.10.2016.

Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests” vajadzībām

Lēmums

Līgums

TNSD 2015/3 18.08.2015. 31.08.2015. plkst.12:00.  SIA “Rentra”  5213,00  Četras kalendārās nedēļas

Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests” vajadzībām

Lēmums

TNSD 2015/2 11.08.2015. 24.08.2015. plkst.15:00.  Iepirkums pārtraukts    

Tukuma sporta un atpūtas kompleksa aktu zāles rekonstrukcija par sporta zāli

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr.1

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr.2

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr.3

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr.4

Nolikums ar grozījumiem Nr.1

Nolikums ar grozījumiem Nr.2

Nolikums ar grozījumiem Nr.3

Nolikums ar grozījumiem Nr.4

Nolikums ar grozījumiem Nr.5

Pielikums

TND-2015/46 23.07.2015. 21.09.2015. plkst.11:00 1.daļa SIA “TELMS”
2.daļa SIA “AMATNIEKS” 
 1.daļa
EUR 279715,00
2.daļa
EUR 19970,00
1.daļa 20.07.2015.
2.daļa 22.03.2016

Lestenes baznīcas sānu jomu apdares restaurācija

5.pielikums

Lēmums

Līgums

TND – 2015/49 29.07.2015. 10.08.2015. plkst.11:00  SIA „ĢB veidojumi”  16527,49  28.10.2015.

Kurzemes ielas pārbūves Tukumā, Tukuma novadā, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Informatīvs dokuments Nr.1

Informatīvs dokuments Nr.2

Lēmums

Līgums

TND-2015/48 29.07.2015. 10.08.2015. plkst.11:00 SIA “3C”   EUR 34290  27.05.2016.

Stacijas un Mārtiņa ielu pārbūves Tukumā, Tukuma novadā, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Informatīvs dokuments

Lēmums

Līgums

TND-2015/47 28.07.2015. 10.08.2015. plkst.11:00  SIA “3C”  EUR 32290  27.05.2016.
Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāles kanalizācijas un sanitāro mezglu remonts

Lēmums

Līgums

PPSK 2015/2 13.07.2015. 24.07.2015. plkst.11:00  SIA “M un V”  EUR 22245,89  31.08.2015.

Tukuma pilsētas ielu uzturēšanas darbi ziemas sezonā

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr.1

TND-2015/45 13.07.2015. 01.09.2015. plkst.11:00  1.daļa – SIA “Vides pakalpojumu grupa”

2.daļa – SIA “PILSĒTAS EKO SERVISS”

 1.daļa – 600000;

2.daļa - 90000

 30.04.2018.
Ekspozīcijas podestu, stendu, vitrīnu un gaismas objektu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana un ekspozīcijas iekārtošana

5.pielikums

Lēmums

Līgums

TM 2015/3 03.07.2015. 15.07.2015. plkst.12:00.  SIA „UNITED WORKSHOPS”  EUR 7147,53  4 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas
Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Tukuma novada, dalībniekiem XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norises laikā

Lēmums

Līgums

TND-2015/42 Bez publikācijas 02.07.2013. plkst.11:00. SIA „TONIKA L” EUR 18824,09 07.07.2015-12.07.2015.

 Tumes vidusskolas sporta zāles remontsTumes vidusskolas sporta zāles remonts

4.pielikums

Lēmums

Līgums

 TND-2015/43  01.07.2015.  13.07.2015. plkst.11:00.  SIA "GRODI AB"  EUR 16525,95  31.08.2015.
Rotaļlaukumu iekārtu piegāde un uzstādīšana pie Džūkstes pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas

Lēmums

Līgums

TND-2015/44 30.06.2015. 13.07.2015. plkst.11:00.  SIA “Jūrmalas Mežaparki”  EUR 4604,86  30 dienas no līguma noslēgšanas
Rotaļlaukumu iekārtu piegāde un uzstādīšana Tukuma novada Slampes pagasta Slampes ciemā

Lēmums

Līgums

 SDPP 2015/2  30.06.2015.  13.07.2015. plkst.11:00.  SIA “Jūrmalas Mežaparki”  EUR 4131.32  30 dienas no līguma noslēgšanas
Tumes pagasta kultūras nama jumta renovācija

4.pielikums

Lēmums

Līgums

TDPP 2015/2 30.06.2015. 13.07.2015. plkst.11:00. SIA „AMATNIEKS” 35 379,15  26.10.2015.

Parketa grīdas seguma nomaiņa Pūres kultūras namā

4.pielikums

Lēmums

Līgums

PJPP 2015/5 29.06.2015. 10.07.2015. plkst.11:00.  SIA “SPORTA HALLE”  EUR 10984,49  Līdz 01.10.2015.
Telpu remontdarbi Džūkstes pamatskolā

4.pielikums

Lēmums

Līgums

TND-2015/41 27.06.2015. 08.07.2014. plkst.11:00.  SIA „CELTNIEKS GV”  20095,75  17.08.2015.
Koku kopšanas darbi Tukuma pilsētā

Lēmums

Līgums

TND-2015/38 19.06.2015. 02.07.2015. plkst.11:00  SIA „LABIE KOKI”  7351,46  31.08.2015.
Serveru piegāde Tukuma novada Domei

Lēmums

Līgums

TND-2015/40 19.06.2015. 02.07.2015. plkst.11:00.  SIA “Adaptive”  EUR 41810,00  30 dienas no līguma noslēgšanas

Tumes vidusskolas sporta zāles remonts

4.pielikums

Lēmums

Līgums

TND-2015/39 18.06.2014. 01.07.2015. plkst.11:00.  Iepirkums pārtraukts    

Pilsētas parka labiekārtošana Tukumā

Nolikums ar grozījumiem Nr.1

Nolikums ar grozījumiem Nr. 2

5.pielikums ar grozījumiem Nr.1

5. pielikums ar grozījumiem Nr.2

5.pielikums

6.pielikums

6. pielikums ar grozījumiem Nr. 1

vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr. 1

TND-2015/35 18.06.2015. 22.07.2015. plkst.11:00.  “STRABAG” SIA  EUR 473025,52  44 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas

Lestenes baznīcas sānu jomu apdares restaurācija

5.pielikums

Lēmums

Līgums

TND – 2015/37 17.06.2015. 30.06.2015. plkst.11:00  Iepirkums pārtraukts    

Telpu remontdarbi Slampes pirmsskolas izglītības iestādē "Pienenīte"
4.pielikums

Lēmums

Līgums

TND-2015/36 12.06.2014. 25.06.2014. plkst.11:00.  SIA “CELTNIEKS GV”  EUR 15089,44  31.07.2015.

Grantēto ceļu posmu seguma remonts Sēmes un Zentenes pagastos Tukuma novadā
Lēmums

Līgums

SZPP 2015/2 10.06.2015. 25.06.2015. plkst.11:00.  SIA “Meliorceltnieks”  EUR 31714,00  01.09.2015.

Ekspozīcijas podestu, stendu, vitrīnu un gaismas objektu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana un ekspozīcijas iekārtošana

5.pielikums

Lēmums

Līgums

TM 2015/2 10.06.2015. 25.06.2015. plkst.12:00.  Iepirkums pārtraukts

Rotaļlaukumu iekārtu piegāde un uzstādīšana Tukuma pirmskolas izglītības iestādē „Vālodzīte"

Lēmums

Līgums

TPIIV 2015/1 08.06.2015. 19.06.2015. plkst.11:00.  SIA “JŪRMALAS MEŽAPARKI”  EUR 8866,50  4 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas

Lestenes baznīcas sānu jomu apdares restaurācija

5.pielikums

Lēmums

Līgums

TND – 2015/34 05.06.2014. 16.06.2015. plkst.11:00  Iepirkums pārtraukts

Zāles pļaušana ar trimeri Tukuma novada Pūres un Jaunsātu pagastu teritorijā

Lēmums
Līgums


PJPP 2015/4 04.06.2015. 15.06.2015. plkst.11:00.  Iepirkums pārtraukts

Tukuma 3.pamatskolas vestibila remontdarbi

4.pielikums

Lēmums

Līgums
TND-2015/33 04.06.2014. 15.06.2014. plkst.11:00.  SIA “CELTNIEKS GV”  EUR 11661,15  17.08.2015.
Lietota pasažieru mikroautobusa piegāde Tukuma 2.vidusskolai

Lēmums

Līgums

T2V 2015/2 03.06.2015. 15.06.2015. plkst.11:00.  Gints Seglins  17990,00  22.07.2015.
Atkritumu konteineru izvešana Tukuma pilsētas kapos

Lēmums
Līgums
Līgums

TND-2015/32 03.06.2015. 15.06.2015. plkst. 11.00  SIA “Konteineru Serviss”  25000,00  No 01.07.2015. līdz 30.06.2017.
Siltumtrases nomaiņa posmā no Telegrāfa ielas 4 līdz Telegrāfa ielai 6, Tukumā

4.pielikums

Lēmums

Līgums

TND-2015/31

 

01.06.2015.

 

12.06.2015. plkst.11:00.

 

SIA „Būvtehnikas Pakalpojumi”
 25 004,57  28.09.2015.
Lietota pasažieru mikroautobusa
piegāde Tukuma 2.vidusskolai

Lēmums

Līgums

T2V 2015/1

29.05.2015.

09.06.2015. plkst.11:00

Iepirkums pārtraukts

Rotaļlaukumu iekārtu piegāde un uzstādīšana Tukuma novadā

Lēmums

Līgums

TND-2015/30

28.05.2015.

08.06.2015. plkst.11:00

 SIA “Jūrmalas Mežaparki”  EUR 8794,19  4 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas
Serveru piegāde Tukuma novada Domei

Lēmums

Līgums

TND-2015/29

27.05.2015.

08.06.2015. plkst.11:00

Iepirkums pārtraukts
Serveru piegāde Tukuma novada Domei

Lēmums

Līgums

TND-2015/28

26.05.2015.

08.06.2015. plkst.11:00

Iepirkums pārtraukts
Sporta zāles grīdas seguma ieklāšana Irlavas Sporta namā

4.pielikums

Lēmums

Līgums

ILPP 2015/4

25.05.2015.

05.06.2015. plkst.11:00

 SIA “PRO LAURUS”  EUR 49038,63  1 mēnesis no līguma noslēgšanas dienas

Tukuma 3.pamatskolas sporta zāles un stadiona tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība

Pielikumi

Nolikums ar grozījumiem Nr.1

TND-2015/25

25.05.2015.

02.07.2015. plkst.11:00.

 SIA „SKONTO BŪVE”  46370,00  24 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas

Siltumtīklu rekonstrukcija Džūkstes pagastā

5.pielikums

6.pielikums

Paziņojums par rezultātiem

TILDE-2015/1/KF - 04.06.2015. plkst.11:00. SIA „AMATNIEKS" 78127,27 12 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas

Pagaidu turēšanas telpu moduļa izgatavošana un piegāde Tukuma novada pašvaldības policijai

Lēmums

Līgums

TND-2015/27 14.05.2015 26.05.2015. plkst.11:00. SIA "ReBalt Modular Systems" EUR 7150 28 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas

Pneimatiskās šaušanas rezultātu elektroniskās uzskaites sistēmas piegāde Tukuma sporta skolai

Lēmums

Līgums

TND-2015/26 11.05.2015. 22.05.2015. plkst.11:00. Biedrība "Latvijas šaušanas federācija" EUR 10600,29 6 nedēļas no līguma noslēgšanas brīža

Sporta zāles grīdas seguma ieklāšana Irlavas Sporta namā

4.pielikums

Lēmums

Līgums

ILPP 2015/3 05.05.2015. 18.05.2015. plkst.11:00. Iepirkums pārtraukts

Zentenes pagasta kultūras nama ventilācijas sistēmas izbūve, zāles un bibliotēkas telpu remonts

4.pielikums

Lēmums

Līgums

SZPP 2015/1 05.05.2015. 18.05.2015. plkst.11:00. SIA "M un V" EUR 29213,68 10 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas
 
Līgums
ILPP 2015/2 28.04.2015. 12.05.2015. plkst.11:00. Iepirkums pārtraukts
TND-2015/24 23.04.2015. 06.05.2015. plkst.11:00. SIA "SYNERGY" EUR 5880 20 dienas no līguma noslēgšanas
SDPP 2015/1 20.04.2015. 05.05.2015. plkst.11:00. SIA "ROTAS" EUR 80000 31.10.2016.
 
Lēmums
 
PJPP 2015/3 17.04.2015. 28.04.2015. plkst.11:00. "STRABAG" SIA EUR 31942,10 2 mēneši no līguma noslēgšanas brīža
TND-2015/20 16.04.2015. 27.04.2015. plkst.11:00. SIA "SMĀRDES AL" EUR 40000 05.07.2015.-13.07.2015.

Līgums
ISKS-2015/1 14.04.2015. 29.04.2015. plkst.10:00. SIA „KJ SERVISS" 2590,00 19.06.2015.

Lēmums

Līgums

TND-2015/23/ERAF 13.04.2015. 24.04.2015. plkst.11:00. SIA „Energokomplekss" 9000,00 60 kalendārās dienas no līguma noslēgšana

Pneimatiskās šaušanas rezultātu elektroniskās uzskaites sistēmas piegāde Tukuma sporta skolai

 

Lēmums

 

Līgums
TND-2015/19 10.04.2015. 21.04.2015. plkst.11:00. Iepirkums pārtraukts
Caurteku un grāvju tīrīšana un izbūve un lietus novadīšanas sistēmu izbūve Tukuma novadā 2015. gadā

Lēmums

Līgums

TND-2015/21

09.04.2015.

20.04.2015. plkst.11:00.

SIA “MELIORCELTNIEKS” EUR 165000,00 31.12.2015.
Tukuma novada pašvaldības autotransporta uzturēšana

Lēmums

Līgums Nr.1
Līgums Nr.2

TND-2015/22

09.04.2015.

20.04.2015
plkst. 11.00

SIA "Formula Serviss"
1.daļa: EUR 21000
2.daļa: EUR 6000
28.05.2016.

Būvuzraudzības veikšana projektā „Tukuma 3. pamatskolas sporta zāles un sporta stadiona tehniskā projekta izstrāde un 1. kārtas būvdarbi"

Lēmums

Līgums

TND-2015/18 30.03.2015. 13.04.2015. plkst.11:00. Iepirkums pārtraukts

Pneimatiskās šaušanas rezultātu elektroniskās uzskaites sistēmas piegāde Tukuma sporta skolai

Lēmums

Līgums

TND-2015/15 20.03.2015. 31.03.2015. plkst.11:00. Iepirkums pārtraukts

Papildus būvdarbi objektā „Rekonstrukcijas un restaurācijas darbi Pastariņa muzejā – lauku sētā "Bisnieki"

Lēmums

Līgums

TND-2015/6/ELFLA Bez publikācijas (Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16.daļas 2.apakšpunkts) 04.03.2015. plkst. 11.00 SIA "Warss+" EUR 13911,12 21.06.2015.

Lietotas vieglās automašīnas piegāde Tukuma novada Domei

Lēmums

Līgums

TND-2015/17 04.03.2015. 16.03.2015. plkst.11:00. Kristaps Grīnhofs EUR 6100 30 dienas no līguma noslēgšanas

Tukuma pilsētas Kultūras nama skaņu aparatūras sistēmas papildināšana un gaismas aparatūras iegāde

Lēmums

Līgums

TPKN 2015/1 04.03.2015. 16.03.2015. plkst.11:00.
1.daļa - SIA „Rock „Distribution”;
2.daļa - SIA „Rock „Distribution”
1. daļa – 11698,49;
2.daļa – 11921,00
24.04.2015.

Tukuma novada Tumes un Degoles pagastu ceļu uzturēšana

Lēmums

Līgums

TDPP 2015/1 02.03.2015. 16.03.2015. plkst.11:00. SIA „MELIORCELTNIEKS" 34314,00 31.12.2015.

Tukuma novada pašvaldības nekustamā īpašuma apdrošināšana

Lēmums

Līgums

TND-2015/16 02.03.2015. 13.03.2015. plkst. 11.00 “BTA Insurance Company”SE EUR 12409,50 1 gada no līguma noslēgšanas brīža

Tukuma novada pašvaldības nekustamā īpašuma apdrošināšana

Lēmums

Līgums

TND-2015/14 27.02.2015. 10.03.2015. plkst. 11.00 Iepirkums pārtraukts    

Pašvaldības ceļu un ielu grants seguma atjaunošanas materiālu piegāde Tukuma novada Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldei

Lēmums

Līgums

PJPP 2015/2 26.02.2015. 09.03.2015. plkst.11:00. SIA „VEISMAŅI" 30000,00 01.10.2015.

Lietota autogreidera piegāde SIA „Komunālserviss TILDe"

Lēmums

Līgums

TND-2015/13 26.02.2015. 09.03.2015. plkst.11:00. UAB „KV Kasyba" EUR 21500,00 14 dienas no līguma noslēgšanas

Rāciju piegāde Tukuma novada pašvaldības policijai

Lēmums

Līgums

TND-2015/12 24.02.2015 09.03.2015. plkst.11:00. SIA “Belss Solutions” EUR 6696.93 4 mēneši no līguma noslēgšanas

Tukuma pilsētas ielu un ietvju seguma remontdarbi 2015. gadā

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr.1

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr. 2.

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr. 3

TND-2015/10 17.02.2015. 16.03.2015. plkst.11:00.
1.daļa - SIA STRABAG;
2.daļa – AS „Latvijas autoceļu uzturētājs”;
3.daļa – SIA „Ribetons ceļi”
1.daļa – 206000;
2.daļa – 25000;
3.daļa - 206000
03.11.2015.
Irlavas un Lestenes pagastu grantēto un asfaltēto ceļu un ielu uzturēšanas un remonta darbi 2015.un 2016. gadā

Lēmums

Līgums

ILPP 2015/1 17.02.2015. 02.03.2015. plkst.11:00. SIA „MELIORCELTNIEKS” 100000,00 31.10.2016.
Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes autotransporta uzturēšana

Lēmums

Līgums


PJPP 2015/1 13.02.2015. 24.02.2015. plkst.11:00. SIA "Formula Serviss" EUR 15000,00 24 mēneši no līguma noslēgšanas brīža
TND-2015/11 12.02.2015. 23.02.2015. plkst.11:00. SIA "Tipogrāfija Universums A" EUR 18000,00 No 07.04.2015. līdz 06.04.2016.

Malkas piegāde Pūres pamatskolas vajadzībām

Lēmums

Līgums

PPSK 2015/1 05.02.2015. 16.02.2015. plkst.12:00. IK „LAGS group" 6885,00 30.04.2015.

Tukuma 3.pamatskolas sporta zāles un stadiona tehniskā projekta izstrāde un 1.kārtas būvdarbi

Nolikums ar grozījumiem Nr.1

Nolikums ar grozījumiem Nr. 2

Pielikumi

Pielikumi ar grozījumiem Nr.1

Pielikumi ar grozījumiem Nr.2

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr.1.

vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr. 2

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr.3

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem Nr. 4

TND-2015/9 04.02.2015. 27.03.2015. plkst.11:00. 27.03.2015. plkst.11:00
Atklāts konkurss pārtraukts  
Saimniecības preču piegāde Tukuma internātpamatskolai 2015. un 2016. gadā

Lēmums

Līgums

TIPS 2015/2 29.01.2015. 09.02.2015. plkst.09.00. SIA „MERIDA-LATVIJA" 8666,25 31.12.2016.
Kokskaidu granulu iegāde Tukuma internātpamatskolai 2015. un 2016. gadā

Lēmums

Līgums

TIPS 2015/1 29.01.2015. 09.02.2015. plkst.09.00. SIA „AKVARIUS" 15400,00 31.12.2016.
Malkas piegāde

Lēmums

Līgums

DZIS 2015/1 28.01.2015. 11.02.2015. plkst.15.00. SIA „Meža Sīļi" 25850,00 22.05.2015
Horizontālo ceļa apzīmējumu krāsošana Tukuma pilsētā 2015. gadā

Lēmums

Līgums

TND-2015/8 23.01.2015. 03.02.2015. plkst.11:00. SIA "CEĻU, TILTU BŪVNIEKS" EUR 17000 15.04.2015.-31.05.2015.
Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Invalīdu dienas centrā „Saime", Bērnu dienas centrā „Saimīte" un Tukuma patversmē

Lēmums

Līgums
TNSD 2015/1 21.01.2015. 02.02.2015. plkst.10:00. SIA „Nēģis" 17 074,46 31.12.2015.
Kokskaidu granulu iegāde Durbes pilij

Lēmums

Līgums

TM 2015/1 21.01.2015. 02.02.2015. plkst.12:00. SIA „HAG" 26292,48 31.12.2015.
Horizontālo ceļa apzīmējumu krāsošana Tukuma pilsētā 2015. gadā

Lēmums

Līgums

TND-2015/5 16.01.2015. 27.01.2015. plkst.11:00. Iepirkums pārtraukts    
Logu nomaiņa pašvaldības īpašumā esošajās dzīvojamās mājās Tukuma pilsētā

Lēmums

Līgums

TND-2015/4 16.01.2015. 27.01.2015. plkst.11:00. SIA "VITRUM logi" EUR 23500,00 2016.gada 2.februāris
Viengadīgo vasaras puķu stādu piegāde Tukuma novada Domei 2015. gadā

Lēmums

Līgums
TND-2015/7 15.01.2015. 26.01.2015. plkst.11:00. Z/S "STUČI" EUR 5960,20 2015.gada 10.05.-30.06.
 
 
TND-2015/1/KPFI 08.01.2015. 19.01.2015. plkst.11:00. Piegādātāju apvienība SIA “AMATNIEKS” un SIA “LASVEJA” EUR 166675,35 22.04.2015.
TND-2015/2 08.01.2015. 19.01.2015. plkst.11:00. SIA "ADVERTS" EUR 10629,00 7 darba dienas no līguma noslēgšanas brīža
Arktiskās marķētās dīzeļdegvielas piegāde siltumenerģijas ieguvei apkurē Melnezera ielā 1, Tukumā
TND-2015/3 12.01.2015. 23.01.2015. plkst. 11.00 SIA "SUMATA" EUR 13000,00 07.02.2015. -06.02.2016.