erafTukuma pilsētā turpinās Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta „Velotūrisma infrastruktūras attīstība Tukumā” īstenošana. Vienošanās ar V/A „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta „Velotūrisma infrastruktūras attīstība Tukumā” īstenošanu parakstīta 2009.gada 21.aprīlī (Vienošanās Nr. L-VPA-09-0002).

Projekta ietvaros paveiktais:
1) 2009.gada novembrī pabeigta gājēju – veloceliņa izbūve Kuldīgas ielā posmā no Lielās ielas 2 līdz Kūdras ielai (0,6 km).
2) Gājēju – veloceliņa Raudas ielā no Kurzemes ielas līdz pilsētas robežai projektēšanas un būvniecības darbi uzsākti 2010.gada 22.februārī. Būvniecības darbus veica SIA „Šlokenbeka”, projektēja SIA „Pro Via”. Raudas ielas gājēju – veloceliņš 1,865 km garumā ekspluatācijā pieņemts 6.jūlijā.
3) Šā gada februārī tika izsludināts trešais iepirkuma konkurss „Gājēju – veloceliņa Durbes ielā, posmā no Rīgas ielas līdz Durbes pils iebrauktuvei, tehniskā projekta izstrāde un būvniecība”. Konkursā par uzvarētāju atzīta Personu apvienība „Šlokenbeka un partneri” ar kuru 22.aprīlī noslēgts līgums. Durbes ielas gājēju – veloceliņš 1,227 km garumā ekspluatācijā pieņemts 12.oktobrī.
4) 12.maijā izsludināts iepirkuma konkurss „Gājēju – veloceliņa Kurzemes ielas posmā no Tulpju ielas līdz Spartaka ielai; Meža ielas posmā no Spartaka ielas līdz Rīgas ielai, tehniskā projekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība”. Līgums noslēgts 17.augustā ar SIA "Šlokenbeka" ar izpildes termiņu līdz šā gada 21.decembrim.
5) izsludināts iepirkuma konkurss „Gājēju – veloceliņa Rīgas ielā, posmā no Pasta ielas līdz Dzelzceļa ielai, skiču un tehniskā projekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība”. Septembrī noslēdzās atklāts konkurss un savu piedāvājumu iesniedzis viens pretendents.
Kopā projektā paredzēts izbūvēt 8 veloceliņu posmus. Bez jau iepriekš nosauktajiem veloceliņiem, plānots izbūvēt šādus veloceliņus: 1)Lielās ielas posmā no krustojuma ar Revolūcijas ielu līdz Lielai ielai 34; 2)Kuldīgas ielas posms no Kūdras līdz Zemītes ielai; 3)Brīvības laukuma un Pils ielas posmā.
Projekts paredz attīstīt Tukuma pilsētas velotūrismu, izbūvējot 6 jaunus veloceliņu posmus, rekonstruējot 1 esošo gājēju celiņu un veicot 1 veloceliņa posma satiksmes organizāciju (marķēšanu). Veloceliņu tīkls 11,33 kilometru garumā savienos Tukuma pilsētas tūrisma, kultūras un atpūtas objektus.
Projekta ilgums ir 30 mēneši - no 2009. līdz 2011.gadam. Šajā laikā paredzēta arī veloceliņu informatīvās infrastruktūras izveide - uzstādīt informatīvās norādes un stendus, 4 atpūtas vietu ierīkošana, mārketinga pasākumu organizēšana jaunizveidotā veloceliņa tīkla popularizēšanai.
Kopējās projekta izmaksa trīs gadu laikā plānotas 1 381 423LVL apmērā, tajā skaitā Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums 700 000LVL un Valsts budžeta dotācija 56 343LVL.

Sagatavoja: Tukuma novada Domes projektu vadītāja Dace Zvagule, tālr.63107238.