erafTukuma pilsētā turpinās Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta „Velotūrisma infrastruktūras attīstība Tukumā” īstenošana. Projekta Vienošanās Nr.L-VPA-09-0002 noslēgta ar V/A „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”. Šis projekts paredz attīstīt Tukuma pilsētas velotūrismu, izbūvējot 8 veloceliņu posmus. Veloceliņu tīkls 11,33 kilometru garumā savienos Tukuma pilsētas tūrisma, kultūras un atpūtas objektus. Projekta ilgums ir 30 mēneši - no 2009.gada aprīļa līdz 2011.gada oktobrim.

Projekta ietvaros paveiktais:
1) 2009.gada novembrī pabeigta gājēju – veloceliņa izbūve Kuldīgas ielā posmā no Lielās ielas 2 līdz Kūdras ielai (0,6 km).
2) Gājēju – veloceliņa Raudas ielā no Kurzemes ielas līdz pilsētas robežai projektēšanas un būvniecības darbi uzsākti 2010.gada 22.februārī. Būvniecības darbus veica SIA „Šlokenbeka”, projektēja SIA „Pro Via”. Raudas ielas gājēju – veloceliņš 1,865 km garumā ekspluatācijā pieņemts 6.jūlijā.
3) Šā gada februārī tika izsludināts trešais iepirkuma konkurss „Gājēju – veloceliņa Durbes ielā, posmā no Rīgas ielas līdz Durbes pils iebrauktuvei, tehniskā projekta izstrāde un būvniecība”. Konkursā par uzvarētāju atzīta Personu apvienība „Šlokenbeka un partneri” ar kuru 22.aprīlī noslēgts līgums. Būvdarbus ir plānots pabeigt līdz šā gada 12.oktobrim.
4) 12.maijā izsludināts iepirkuma konkurss „Gājēju – veloceliņa Kurzemes ielas posmā no Tulpju ielas līdz Spartaka ielai; Meža ielas posmā no Spartaka ielas līdz Rīgas ielai, tehniskā projekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība”.
Kopā projektā vēl, bez jau iepriekš nosauktajiem 4 veloceliņiem, plānots izbūvēt veloceliņus Lielās ielas posmā no krustojuma ar Revolūcijas ielu līdz Lielai ielai 34, Kuldīgas ielas posmā no Kūdras ielas līdz Zemītes ielai, Rīgas ielas posmā un Brīvības laukuma un Pils ielas posmā. Šiem posmiem tiek gatavota iepirkuma dokumentācija un visu 8 veloceliņu izbūvi plānots pabeigt 2011.gadā.
Projekta pēdējā gadā – 2011.gadā paredzēts uzstādīt informatīvās norādes un stendus, ierīkot 4 atpūtas vietas un veikt mārketinga pasākumus jaunizveidotā veloceliņa popularizēšanai.
Kopējās projekta izmaksa trīs gadu laikā plānotas Ls 1 381 423,- apmērā, tajā skaitā Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējums Ls 700 000,- un Valsts budžeta dotācija Ls 56 343,-.

Sagatavoja: projektu vadītāja Dace Zvagule