eraf

 

Projekta „Pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Tukumā” ietvaros 2009.gada septembrī uzsākta bērnudārza būvniecība M.Smilšu ielā 14 pēc „Dreiliņi – 2” tipveida būvprojekta. Būvdarbu līgums tika noslēgts 2009.gada 29.septembrī ar SIA «Mūsu Māja» un līguma izpildes termiņš sākotnēji tika noteikts 2010.gada 1.augusts.

2010.gada martā ar būvdarbu veicēju noslēgta vienošanās par līguma termiņa pagarināšanu līdz š.g. 1.septembrim sakarā ar bargo ziemu, kad nebija iespējams veikt zemās temperatūras dēļ, kā arī zemās būvdarbu kvalitātes dēļ.

Maijā nācās otrreiz pagarināt līguma gala termiņu līdz 31.oktobrim. Tukuma novada Domei kā Pasūtītājam kvalitāte ir noteikta par prioritāti. Būvobjekta pastiprinātai uzraudzībai ir piesaistīti divi būvuzraugi un noslēgts projekta vadības līgums, ir noteikti strikti starptermiņi, lai stingrāk kontrolētu darbu izpildes grafiku un kvalitāti.

Vienošanās ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēta projekta „Pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Tukumā” īstenošanu noslēgta 2009.gada martā. ERAF projekta ieviešanas termiņš ir 2010.gada 31.oktobris.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) Ls 970 589 apmērā un tam piešķirta valsts budžeta dotācija Ls 51 384. Pārējais finansējums paredzēts pašvaldības budžetā.

 

Sagatavoja: Tukuma novada Domes projektu vadītāja Dace Zvagule, tālr.63107238.