valsts_izgl eraf

2010.gada 19.janvārī Rīgā tika slēgta vienošanās Nr.2010/0035/3DP/3.1.3.3.1/09/IPIA/ VIAA/023 starp Valsts izglītības attīstība aģentūru un Tukuma novada Domi par ERAF projekta "Tukuma Speciālās internātpamatskolas un Dzirciema Specialās intenātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” īstenošanu.

Projekta mērķis ir uzlabot mācību vidi izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, kā arī veicināt darba un sadzīves prasmju attīstīšanu izglītojamiem Tukuma Speciālajā internātpamatskolā un Dzirciema speciālajā internātpamatskolā.

Projekta ietvaros 2010.gadā paredzētas šādas darbības: Tukuma Speciālajā internātpamatskolā tiks veikta ēkas renovācija, mēbeļu un aprīkojuma iegāde galdnieka profesijas apguves vajadzībām, kā arī mājturības kabinetu renovācija, mēbeļu un aprīkojuma iegāde mājkalpotāja profesijas apguvei. Dzirciema speciālajā internātpamatskolā notiks telpu infrastruktūras un inženierkomunikāciju renovācijas darbi, veicot elektroinstalācijas nomaiņu, santehnikas sistēmas renovāciju, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošanu, gaisa kondicionēšanas sistēmas maiņu, kāpņu telpas renovācija un koridoru renovāciju..

Kopējās attiecināmās projekta izmaksas - 196 760 LVL, no kurām ERAF finansējums 167 426 LVL (85%) un pašvaldības budžeta līdzfinansējums 29 514 LVL (15%).