kultur_kapitala Tukuma novada  Dome īstenoja Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītu projektu „18.gadsimta ēkas pagraba mākslinieciskā inventarizācija Tukumā, Brīvības laukumā 21” .

Projekta ieviešanas laiks no 2009.gada 25.oktobra līdz 2010.gada 15.janvārim. Projekta kopējās izmaksas 500,00 LVL, kas ir Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums.

Projekta ietvaros tika veikta 18.gadsmita ēkas Brīvības laukumā 21, Tukumā, pagraba mākslinieciskā inventarizācija, kas ietver pagraba izpēti, fotofiksāciju un uzmērījumus, kā ar plāna izstrādi un slēdziena sagatavošanu. Izpēti veica SIA „Arhitektonikā izpētes grupa”.
18.gadsimta ēkas pagraba mākslinieciskā inventarizācija, Tukumā, Brīvības laukumā 21