eraf

2010.gada 12.janvārī Rīgā tika slēgta vienošanās Nr.2010/0004/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/ VIAA/583 starp Valsts izglītības attīstība aģentūru un Tukuma novada Domi par ERAF projekta "Izglītības iestāžu informatizācija” īstenošanu.

Lai plašāk un efektīvāk izmantotu IKT izglītības iestādēs, tā rezultātā uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti, Tukuma novada izglītības iestādes tiks apgādātas ar stacionārajiem datoriem, portatīvajiem datoriem, multimediju komplektiem, kā arī tik attīstīti lokālie tīkli. Projekta ietvaros attīstītie lokālie tīkli tiks savienoti r skolās jau esošajiem lokāliem tīkliem un pievienoti pie iegādātajiem stacionārajiem datoriem.

Izglītības iestāžu informatizācija tiks veikta Tukuma 2.pamatskolā, E.Birznieka – Upīša 1.pamatskolā, Tukuma 3.vidusskolā, Tukuma 2.vidusskoā, Praviņu pamatskolā, Džūkstes vidusskolā, Irlavas vidusskolā, Pūres pamatskolā, Sēmes pamatskolā un Tumes vidusskolā.

Projektam tiks piesaistīts 85% Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums un  15% valsts budžeta finansējums.

Projektu paredzēts īstenot līdz 2011.gada 30.jūnijam.