esf_proj Tukuma novada Zemgales vidusskola no 2010.gada janvāra uzsākusi ESF projekta „Sociālā atstumtības riska mazināšanas pasākumi Zemgales vidusskolā”                    ( vienošanās Nr. 2009/0325/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/005 )

Projekta mērķis ir nodrošināt mācību atbalstu bērniem un jauniešiem ar mācīšanās problēmām un funkcionāliem traucējumiem un veicināt viņiem piemērotu izglītības un tālākizglītības ceļu piedāvājumu.

Projekta plānotās aktivitātes īsteno ar sadarbības partneriem – Tukuma speciālo internātpamatskolu, Engures vidusskolu, Sociālo integrācijas valsts aģentūru, Tukuma novada izglītības pārvaldi.

Projektā paredzētas daudzveidīgas aktivitātes, kuras palīdzēs sasniegt projekta mērķi.

Tukuma novada Zemgales vidusskola no 2010.gada janvāra uzsākusi ESF projekta „Sociālā atstumtības riska mazināšanas pasākumi Zemgales vidusskolā”                    ( vienošanās Nr. 2009/0325/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/005 )

Projekta mērķis ir nodrošināt mācību atbalstu bērniem un jauniešiem ar mācīšanās problēmām un funkcionāliem traucējumiem un veicināt viņiem piemērotu izglītības un tālākizglītības ceļu piedāvājumu.

Projekta plānotās aktivitātes īsteno ar sadarbības partneriem – Tukuma speciālo internātpamatskolu, Engures vidusskolu, Sociālo integrācijas valsts aģentūru, Tukuma novada izglītības pārvaldi.

Projektā paredzētas daudzveidīgas aktivitātes, kuras palīdzēs sasniegt projekta mērķi.