liaa eraf

ERAF projektā „Velotūrisma infrastruktūras attīstība Tukumā” 2009.gada novembrī ir pabeigta Gājēju – veloceliņa izbūve Kuldīgas ielā posmā no Kuldīgas ielas 2 līdz Kūdras ielai.

Decembrī tika izsludināts otrais iepirkuma konkurss „Gājēju – veloceliņa izbūve Raudas ielā no Kurzemes ielas līdz pilsētas robežai tehniskā projekta izstrāde un būvniecība”, kur par uzvarētāju atzīta SIA „Šlokenbeka”, kas veiks gan projektēšanas, gan būvniecības darbus.

2010.gada februārī izsludināts trešais iepirkuma konkurss „Gājēju – veloceliņa Durbes ielā, posmā no Rīgas ielas līdz Durbes pils iebrauktuvei, tehniskā projekta izstrāde un būvniecība”.

Projektā paredzēts izbūvēt vēl 5 posmus - Kuldīgas ielas un Lielās ielas posms līdz krustojumam ar Revolūcijas ielai; Lielās ielas posms no krustojuma ar Revolūcijas ielu līdz Lielai ielai 34; Kurzemes un Meža ielu posms; Rīgas ielas posms; Brīvības laukuma un Pils ielas posms, kuriem drīzumā arī tiks sludināti iepirkuma konkursi.

Vienošanās par projekta „Velotūrisma infrastruktūras attīstība Tukumā” īstenošanu parakstīta 2009.gada 21.aprīlī ar V/A „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” (Vienošanās Nr. L-VPA-09-0002).

Projekts paredz attīstīt Tukuma pilsētas velotūrismu, izbūvējot 6 jaunus veloceliņu posmus, rekonstruējot 1 esošo gājēju celiņu un veicot satiksmes organizāciju (marķēšanu) 1 veloceliņa posmam. Veloceliņu tīkls 11,33 kilometru garumā savienos Tukuma pilsētas tūrisma, kultūras un atpūtas objektus.

Projekta ilgums ir 30 mēneši - no 2009. līdz 2011.gadam. Šajā laikā paredzēta arī veloceliņu informatīvās infrastruktūras izveide - uzstādītas informatīvās norādes un stendi, 4 atpūtas vietu ierīkošana, mārketinga pasākumu organizēšana jaunizveidotā veloceliņa popularizēšanai.

Kopējās projekta izmaksa trīs gadu laikā plānotas 1 381 423LVL apmērā, tajā skaitā Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējums 700 000LVL un Valsts budžeta dotācija 56 343LVL.

 

Sagatavoja: Tukuma novada Domes projektu vadītāja Dace Zvagule, tālr.63107238.