regattist eraf

Vienošanās ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēta projekta „Pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Tukumā” īstenošanu noslēgta 2009.gada martā. Projekta ieviešanas termiņš ir 2010.gada 31.oktobris.

Projekta ietvaros 2009.gada septembrī uzsākta bērnudārza būvniecība M.Smilšu ielā 14 pēc „Dreiliņi – 2” tipveida būvprojekta. Būvdarbus veic SIA «Mūsu māja». Rezultātā būs uzbūvēta un aprīkota 1 pirmsskolas izglītības iestādes ēka 7 grupiņām, kas pielāgota bērniem ar speciālām vajadzībām, labiekārtota teritorija un izbūvēti 7 rotaļu laukumiņi.

Tagadējā Speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Taurenītis” ir celta pēc tipveida projekta ar vietu skaitu 230 bērniem. Tā kā speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē bērnu skaits nav tik liels, jo ir ierobežots vietu skaits (var uzņemt līdz 140 bērniem), tad speciālā bērnudārza „Taurenītis” vajadzībām pielāgots bērnudārza „Dreiliņi – 2” tipveida būvprojekts ar 136 vietām, atbrīvojot telpas esošajā ēkā, kurā varēs izvietot 230 rindā reģistrētos bērnus.

Projekta „Pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Tukumā” īstenošana, uzbūvējot jaunu pirmsskolas izglītības iestādi, veicinās nodarbinātības iespējas un pakalpojumu pieejamību reģionālās nozīmes attīstības centrā Tukuma pašvaldībā. Vienas jaunas PII būvniecība samazinās esošo rindu par 230 vietām un šo bērnu vecāki varēs iesaistīties darba tirgū, kā arī tiks radītas jaunas darba vietas un palielināsies nodarbinātības iespējas Tukumā.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) Ls 970 589 apmērā un tam piešķirta valsts budžeta dotācija Ls 51 384. Pārējais finansējums paredzēts pašvaldības budžetā.

 

Sagatavoja: Tukuma novada Domes projektu vadītāja Dace Zvagule, tālr.63107238.