buvniecibas kohezija_ieguldijums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tukuma siltums” noslēdza 2009.gada decembrī ar Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūru Līgumu par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Baložu ielas siltumtīklu rekonstrukcija Tukuma pilsētā” Nr. 3DP/3.5.2.1.0/09/APIA/MA/021 īstenošanu.

Projekta „Baložu ielas siltumtīklu rekonstrukcija Tukuma pilsētā” ietvaros SIA Tukuma siltums veiks siltumtīklu rekonstrukciju Baložu ielas posmā. Kopējais rekonstruējamo siltumtīklu garums ir 660 metri, no tiem 150 metri pa ēku tehniskajiem koridoriem. Ārējo siltumtīklu rekonstrukcijas projektā paredzēta veco, nolietojušos cauruļvadu nomaiņa pret jauniem rūpnieciski ražotiem ar samazinātiem siltumu zudumiem.

Projekta rezultātā tiks būtiski paaugstināta siltumenerģijas ražošanas efektivitāte un samazināti siltumenerģijas zudumi pārvades un sadales sistēmās.

Īstenošanas termiņš ir 10 mēneši – no 2009.gada decembra līdz 2010.gada septembrim.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds Ls 970 589 apmērā.

 

Sagatavoja: Tukuma novada Domes projektu vadītāja Dace Zvagule, tālr.63107238.