liaa
norway_liaa

Tukuma novada Dome 2009.gada 20.augustā ir parakstījusi Vienošanos Nr.7.1-4.10/15 ar Valsts aģentūru „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par apakšprojekta „Finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrāde VPP projektam "Jaunas sprota halles būvniecība un apsaimniekošana Tukuma pilsētā” īstenošanu.

Projekta ilgtermiņa mērķis ir uzbūvēt jaunu sporta halli Tukumā, Revolūcijas ielā 2 (Pie Pauzera pļavām), kuras darbība un uzturēšana tiks nodrošināta ar Valsts un privātās partnerības (VPP) projektu, kura sagatavošanai ir nepieciešams finanšu un ekonomiskais pamatojums. Plānotā VPP projekta būtība ir nodrošināt kvalitatīvas sporta nodarbības Tukuma izglītības iestāžu skolēniem un aktīvu atpūtu pilsētas iedzīvotājiem. Sporta hallei jau 2005.gadā ir izstrādāts skiču projekts un plānotajā būvniecības darbu vietā veikti meliorācijas darbi citu projektu ietvaros.

Projekta ieviešanas termiņš ir līdz 2010.gada aprīlim. Projekta aktivitātes ir:

1)Finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrāde (FEP),

2)Apakšprojektā iesaistīto darbinieku apmācības un

3)Apakšprojekta vadība.

Ir veikta iepirkuma procedūra FEP izstrādei un ar šā gada 5.februāri ir uzsākta FEP izstrāde, ko veic SIA „Projektu vadības centrs”. Martā/ aprīlī plānotas apmācības iesaistītajiem pašvaldības darbiniekiem un 5 sadarbības partneru pārstāvjiem no Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskoals, 3.vidusskolas, Tukuma Sporta skolas, Tukuma vieglatlētikas kluba un basketbola kluba.

Apakšprojektu 90% apmērā līdzfinansē no Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes „Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība” programmas „Valsts un privātās partnerības attīstības veicināšana Latvijā” līdzekļiem. Kopējās apstiprinātās projekta izmaksa ir EUR 55 000, tajā skaitā programmas finansējums EUR 49 500 un pašvaldības līdzfinansējums 10% jeb EUR 5500.

 

Sagatavoja: Tukuma novada Domes projektu vadītāja Dace Zvagule, tālr.63107238.