lad elfla
Pūres kultūras namā ieklās parketa grīdu
Ir atbalstīts projekts „Parketa grīdas ieklāšana Pūres kultūras namā”, kurš tika iesniegts 2010.gada 11.janvārī Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldē projektu iesniegumu konkursā ELFLA Lauku attīstības programmas pasākumā "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem".
Projekta mērķis ir uzlabot Pūres pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitāti, nodrošinot atbilstošus Pūres kultūras nama ekspluatācijas apstākļus un pabeidzot pēdējos rekonstrukcijas darbus - parketa grīdas ieklāšanu. Tiks veicināta pagasta apdzīvotības saglabāšanās un nodrošināta kultūras nama pieejamība un brīvā laika pavadīšanas iespējas Pūres pagastā pēc iespējas tuvāk iedzīvotāju dzīves vietai.
Par publisko attiecināmo finansējumu Ls 14 049 šā projekta ietvaros paredzēts pabeigt kultūras nama rekonstrukcijas darbus, ieklājot parketa grīdu 304,2m2, līdz ar to kultūras nams atsāktu pilnvērtīgi savu darbību un būtu pieejams pagasta iedzīvotājiem, un pasākumu organizēšanai. Grīdas ieklāšana ir vienkāršotā renovācija, kurai sagatavota apliecinājuma karte un izstrādāts veicamo darbu saraksts iepirkumam. Iepirkuma procedūra noslēdzās 08.01.2010.
Pūres pagasta kultūras nama parketa grīdas ieklāšanu līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) Ls 10 537 (75%) apmērā.
Īstenošanas termiņš ir līdz 2010.gada 12.jūnijam.
Sagatavoja: Tukuma novada Domes projektu vadītāja Dace Zvagule, tālr.63107238.