cfla
eraf

Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Pūres pagasta Pūres ciematā”

Tukuma novada Dome ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Pūres pagasta Pūres ciematā” īstenošanai.

Projekta mērķis ir ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana, notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana, ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības un notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana.

Projekta īstenošanas laikā plānoti sekojoši darbi:

- esošās artēziskās akas tamponēšana,

- esošā ūdenstorņa rekonstrukcija,

- esošās ūdens attīrīšanas stacijas renovācija,

- esošo dzelzs ūdensapgādes tīklu nomaiņa,

- esošo ūdensvada hidrantu nomaiņa,

- kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija,

- kanalizācijas kontrolaku renovācija,

- esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija,

- esošā dzelzs ūdensapgādes tīklu nomaiņa,

- esošā spiedvada nomaiņa.

Prioritārās investīciju programmas īstenošana Pūres ciematā uzlabos iedzīvotāju dzīves kvalitāti, novērsīs potenciālos vides piesārņojuma avotus, veidos labvēlīgus apstākļus vides dabas aizsardzības prasību ievērošanai. Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras objektu izbūve uzlabos vides stāvokli Pūres ciematā, kā arī tiks nodrošināta nepārtraukta normatīvajiem aktiem atbilstoša centralizēta ūdensapgāde un kanalizācijas pakalpojumi. Tiks uzlabota ūdens apgādes tīklos padotā ūdens kvalitāte, samazināsies avāriju un noplūžu skaits, kā arī tiks atjaunota notekūdeņu attīrīšana.

Projekta realizācija pozitīvi ietekmēs pašvaldības tēlu kopumā, un padarīs vidi pievilcīgāku uzņēmējdarbībai, īpaši rekreācijas tūrisma attīstībai.

Projekta atbalsta summa LVL 253 983,55, no tā ERAF līdzfinansējums – LVL 227248,44, valsts budžeta līdzfinansējums – LVL 26 735,11.