liaa

eraf
Tukuma pilsētā turpinās Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta „Velotūrisma infrastruktūras attīstība Tukumā” īstenošana. Vienošanās ar V/A „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta „Velotūrisma infrastruktūras attīstība Tukumā” īstenošanu parakstīta 2009.gada 21.aprīlī (Vienošanās Nr. L-VPA-09-0002).
2009.gada novembrī ir pabeigta Gājēju – veloceliņa izbūve Kuldīgas ielā posmā no Lielās ielas līdz Kūdras ielai.
Decembrī tika izsludināts otrais iepirkuma konkurss „Gājēju – veloceliņa izbūve Raudas ielā no Kurzemes ielas līdz pilsētas robežai tehniskā projekta izstrāde un būvniecība” un ar uzvarētāju Personu apvienība „Šlokenbeka un partneri” 22.februārī noslēgts līgums gan par projektēšanu un autoruzraudzību, gan par būvniecības darbu izpildi. Būvdarbi tiks pabeigti līdz šā gada jūlijam.
2010.gada februārī izsludināts trešais iepirkuma konkurss „Gājēju – veloceliņa Durbes ielā, posmā no Rīgas ielas līdz Durbes pils iebrauktuvei, tehniskā projekta izstrāde un būvniecība”. Arī šajā konkursā par uzvarētāju atzīta Personu apvienība „Šlokenbeka un partneri” un plānots būvdarbus pabeigt līdz oktobrim.
Nākamo plānots izsludināt konkursu „Gājēju – veloceliņa Kurzemes ielas posmā no Tulpju ielas līdz Spartaka ielai; Meža ielas posmā no Spartaka ielas līdz Rīgas ielai, tehniskā projekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība”.
Kopā projektā paredzēts izbūvēt 8 veloceliņu posmus un vēl, bez jau iepriekš nosauktajiem 4 veloceliņiem, plānots ierīkot šādus veloceliņus: 1)Lielās ielas posmā no krustojuma ar Revolūcijas ielu līdz Lielai ielai 34; 2)Kuldīgas ielas posms no Kūdras līdz Zemītes ielai; 3)Rīgas ielas posmā; 4)Brīvības laukuma un Pils ielas posmā.
Projekts paredz attīstīt Tukuma pilsētas velotūrismu, izbūvējot 6 jaunus veloceliņu posmus, rekonstruējot 1 esošo gājēju celiņu un veicot 1 veloceliņa posma satiksmes organizāciju (marķēšanu). Veloceliņu tīkls 11,33 kilometru garumā savienos Tukuma pilsētas tūrisma, kultūras un atpūtas objektus.
Projekta ilgums ir 30 mēneši - no 2009. līdz 2011.gadam. Šajā laikā paredzēta arī veloceliņu informatīvās infrastruktūras izveide - uzstādīt informatīvās norādes un stendus, 4 atpūtas vietu ierīkošana, mārketinga pasākumu organizēšana jaunizveidotā veloceliņa tīkla popularizēšanai.
Kopējās projekta izmaksa trīs gadu laikā plānotas 1 381 423LVL apmērā, tajā skaitā Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums 700 000LVL un Valsts budžeta dotācija 56 343LVL.
Sagatavoja: Tukuma novada Domes projektu vadītāja Dace Zvagule, tālr.63107238.