lad
Aprīlī ir pabeigta 2010.gada 11.janvārī Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldē projektu iesniegumu konkursā ELFLA Lauku attīstības programmas pasākumā "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem" iesniegtā projekta „Parketa grīdas ieklāšana Pūres kultūras namā” (Nr.10-08-L32100-000032) īstenošana.
Viens no ELFLA programmas mērķiem ir veicināt pagasta apdzīvotības saglabāšanos, ko iespējams nodrošināt ar kultūras nama pieejamību, rekonstruējot to, un nodrošinot brīvā laika pavadīšanas iespējas pēc iespējas tuvāk iedzīvotāju dzīves vietai. Līdz ar to arī šis projekts vērsts uz Pūres pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, nodrošinot atbilstošus Pūres kultūras nama ekspluatācijas apstākļus un pabeidzot pēdējos rekonstrukcijas darbus - parketa grīdas ieklāšanu.
Projekta ietvaros SIA „Palsams” veica parketa grīdas ieklāšanu 304,2m2 par kopējām izmaksām Ls 16 767,79, līdz ar to Pūres kultūras nams atsāk pilnvērtīgi savu darbību un ir pieejams pagasta iedzīvotājiem un pasākumu organizēšanai.
Pūres pagasta kultūras nama parketa grīdas ieklāšanu līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) Ls 10 393,26 (75%) apmērā no summas bez PVN. Finansējums no pašvaldības līdzekļiem ir 3464,42 (25%) no attiecināmajām izmaksām un 21% PVN (Ls 2910,11) apmaksa.
Sagatavoja: Tukuma novada Domes projektu vadītāja Dace Zvagule, tālr.63107238.