Projekti Tukuma novadā 2013.gadā

Nr.

Projekta nosaukums Projekta Nr./Vienošanās Nr. Programma* Kopējā projekta summa LVL Ieviešanas laiks
TUKUMS
12.

Jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšana Tukuma novada pašvaldībā

06.2-07 LR Izglītības un zinātnes ministrija 1000,00

REALIZĒTS
08.2013.-12.2013.

11.

„For Active Citizenship in Europe" (Aktīvi pilsoņi Eiropai)

546673-EFC-1-2013-2-LV-EFC-CM Eiropa Pilsoņiem 9500 euro

01.10.2013. – 20.07.2014

10.

Aleksandra ielas rajona siltumtīklu rekonstrukcija Tukuma pilsētā (Īsteno SIA „Tukuma siltums")

 

L-PCS-12-0041  KF 230 338,35

REALIZĒTS
09.2012.-12.2013.

9. Pastaigas Tukumā  176/KKP KKF 690,00

REALIZĒTS
05.2013.- 09.2013.

8. Tukuma pilsētas ielu infrastruktūras sakārtošana pēc ūdensaimniecības attīstības projektu realizācijas I kārta  3DP/3.6.2.1.0/APIA/VRAA ERAF 1021247,15  2013.- 2015.
7. Infrastruktūras pielāgošana pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes izveidei Tukumā 3DP/3.1.4.3.0/13/IPIA/VRAA/007/058 ERAF 1038647,23  01.2013.-10.2014.
6. Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Tukuma Raiņa ģimnāzijas sporta kompleksa ēkā KPFI-15.1/55  (Lauzts līgums) KPFI 409 348,72 01.2013.-10.2013.
5. Zemītes ielas un tilta pār Slocenes upi rekonstrukcija 3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/016 ERAF 1947565,98 08.2012.–11.2013.
4. Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs  2/SWU/12/22 Latvijas un  Šveices sadarbības programma 5 815,33 01.2012.-02.2014.
3..

EnergoKomandasInformācija par projektu

  Ineliģenta Enerģija Eiropai   REALIZĒTS 10.2012.-04.2013.
2.

Ūdenssaimniecības attīstība Tukumā

3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/013

KF

16138418,93

REALIZĒTS
10.2010.-09.2013.

1.

Mūsdienīgs muzejs un reģionāls restaurācijas centrs Durbes pils kompleksā Tukumā

3DP/3.4.3.2.0/10/APIA/CFLA/003 (Lauzts līgums)

ERAF

 

Ls 1686402,-

 

 

03.2011. – 03.2014.

 

TUME UN DEGOLE

1.

Pašvaldības autocceļa "Tukums-Sveikuļi" rekonstrukcija Tumes pagastā

 12-08-ZL22-Z401101-000001

 EZF

 22 602,29

 REALIZĒTS 07.2012.-06.2013.

SLAMPE UN DŽŪKSTE

4. Ūdenssaimniecības attīstība Tukuma novada Džūkstes pagasta Džūkstes ciemā 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/111/108 ERAF 435 325,33 27.09.2013-27.09.2014.
3. Gaismas tehnikas iegāde Slampes Kultūras pilij 13-08-LL06-L413201-000003 ELFLA 22 657,27 REALIZĒTS 06.2013.-10.2013.
2.

Džūkstes pagasta kultūras nama un parka teritorijas labiekārtošana

13-08-LL28-L413201-000004

ELFLA

15 000,00

06.2013.-07.2014.

1. Tukuma novada Slampes ciema ūdenssaimniecības sakārtošana

 3DP/3.4.1.1.0./11/APIA/CFLA/152/047Tukuma novada pašvaldībai piederošo mežu jaunaudzes kopšana (Pūres, Sēmes, Džūkstes pagastā)

 ERAF

526482,13

06.2012.-06.2014.

PŪRE UN JAUNSĀTI

6.

Nojumes izveide pie Jaunsātu skolas

13-08-LL28-L413202-000007

ELFLA

2 057,86

REALIZĒTS 06.2013.-11.2013.

 5.

Apskaņošanas aparatūras un mūzikas instrumentu iegāde Pūres pagasta kultūras namam

13-08-LL21-L413201-000004

ELFLA

6 991,06

REALIZĒTS 06.2013.-09.2013.

4.

Esošo tirdzniecības vietu uzlabošana Pūres pagastā

12-08-LL21-L413101-000007

ELFLA

9 437,94

REALIZĒTS 01.2013.-08.2013.

3.

Tukuma novada pašvaldībai piederošo mežu jaunaudzes kopšana II (Jaunsātu un Pūres pagastā)

13-08-L12200-000040

ELFLA

2367,07

REALIZĒTS
01.2013.-12.2013.

2.

Gājēju celiņu izbūve Jaunsātu pagastā

12-08-ZL22-Z401102-000001

EZF

21 688,14

REALIZĒTS 07.2012.- 08.2013.

1.

Tukuma novada pašvaldībai piederošo mežu jaunaudzes kopšana (Pūres, Sēmes, Džūkstes pagastā)

 12-08-L12200-001231

 ELFLA

20548,06

REALIZĒTS 06.2012.-12.2013.

IRLAVA UN LESTENE

3.

Ūdenssaimniecības attīstība Tukuma novada Lestenes pagasta Lestenes ciemā

 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/136/ 111

ERAF

 181656,09  09.2013- 12.2014.
2.

Sporta inventāra iegāde Irlavas vidusskolai

 01-27/199

LR Izglītības un zinātnes ministrija

1756,00

REALIZĒTS
06.2013.-11.2013.

1.

Aprīkojuma iegāde kultūras pasākumu kvalitātes uzlabošanai Irlavas pagastā

 12-08-LL21-L413201-000004

 ELFLA

 5 070,35

 REALIZĒTS 07.2012.-06.2013.

SĒME UN ZENTENE

           
6. Sēmes pagasta kopienas centra teritorijas labiekārtošana 13-08-ZL04-Z401101-000001 EZF 9 487,44 06.2013.-12.2014.
5. Pastariņa muzeja lauku sētas „Bisnieki" rekonstrukcija 13-08-ZL09-Z401101-000004 EZF 12 437,02 06.2013.-03.2015.
 4.  Skaņas tehnikas iegāde Zentenes pagasta kultūras namam  13-08-LL06-L413201-000002  ELFLA  3383,21
REALIZĒTS 06.2013.-11.2013.
3.

Sēmes pagasta tautas nama teritorijas labiekārtošana

12-08-ZL04-Z401101-000001

EZF

23 302,66

REALIZĒTS 01.2013.- 09.2013.

2.

Sporta aprīkojuma iegāde Sēmes sporta zālei

12-08-LL21-L413201-000005

ELFLA

2 662,00

REALIZĒTS 07.2012.- 06.2013.

1.

Dzīves vides uzlabošana Zentenes pagastā

 12-08-ZL09-Z401101-000001

 EZF

 165040,33

 Realizēts

04.2012.-11.2013.

ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds 
ELFLA - Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstība 
EZF - Eiropas Zivsaimniecības fonds 
KPFI - Klimatu pārmaiņu finanšu instruments 
ESF - Eiropas Sociālais fonds 
KF - Kohēzijas fonds 
KKF - Valsts Kultūrkapitāla fonds