Domes sēde 22. februāris plkst. 14.00 (lēmuma projekti)

 

Sociālo un veselības jautājumu komiteja (SK) (lēmumu projekti)
Teritoriālās attīstības komiteja (TAK) (lēmumu projekti)
Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja (SUVK) (lēmumu projekti)
Izglītības, kultūras un sporta komiteja (IKS) (lēmumu projekti)
Finanšu komiteja (FK) (lēmumu projekti)

Domes sēde 25. janvāris plkst. 14.00  (lēmuma projekti)
 
Sociālo un veselības jautājumu komiteja (SK) (lēmumu projekti)
Teritoriālās attīstības komiteja (TAK) (lēmumu projekti)
Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja (SUVK) (lēmumu projekti)
Izglītības, kultūras un sporta komiteja (IKS) (lēmumu projekti)
Finanšu komiteja (FK) (lēmumu projekti)
 
 
Domes sēde, 2017. gada 21. decembris plkst. 14.oo (Lēmuma projekti) (Pielikums)
 
 
Ārkārtas Domes sēde, 2017.gada 12.decembrī plkst.11:30 
 
Sociālo un veselības jautājumu komiteja (SK) (lēmuma projekti)
Teritoriālās attīstības komiteja (TAK) (lēmuma projekti)
Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja (SUVK) (komitejas sēde nenotiks)
Izglītības, kultūras un sporta komiteja (IKS) (lēmuma projekti)
 
Finanšu komiteja (FK) (lēmumu projekti)
Paskaidrojuma raksts. (26.jautājums)
 
 

Sociālo un veselības jautājumu komiteja (SK) (lēmuma projekti)
Teritoriālās attīstības komiteja (TAK) (lēmuma projekti)
Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja (SUVK) (komitejas sēde nenotiks)
Izglītības, kultūras un sporta komiteja (IKS) (lēmuma projekti)
Finanšu komiteja (FK) (lēmumu projekti)
Pielikumi 3.jautājumam:
                  1.pielikums
                  2.pielikums
                  3.pielikums
Pielikumi 4.jautājuma:
                  1.pielikums
                 2.pielikums
Pielikums 42.jautājumam:
                  pielikums

 

Ārkārtas Domes sēde (lēmumu projekti)

Domes sēde (lēmumu projekti)
Pielikums 33. jautājumam:

pielikums

Sociālo un veselības jautājumu komiteja (SK) (lēmuma projekti) 
Teritoriālās attīstības komiteja (TAK) (lēmuma projekti) 
Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja (SUVK) (lēmuma projekti) (lēmuma projekti - sēdes turpinājums) 
Izglītības, kultūras un sporta komiteja (IKS) (lēmuma projekti
Finanšu komiteja (FK) (lēmumu projekts)
 
Domes sēde (lēmumu projekti)

2017. gada 28. septembra Domes sēdes lēmumu projekti

Sociālo un veselības jautājumu komiteja (lēmumu projekts)
Teritoriālās attīstības komiteja (lēmumu projekts)
Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas komiteja (lēmumu projekts)
Izglītības, kultūras un sporta komiteja (lēmumu projekts) 

Finanšu komiteja (lēmumu projekts)

2017. gada 24.augusta Domes sēdes lēmumu projekti

Izglītības, kultūras un sporta komiteja (lēmumu projekts)
Sociālo un veselības jautājumu komiteja (lēmumu projekts)
Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas komiteja (lēmumu projekts)
Teritoriālās attīstības komiteja (lēmumu projekts)
Finanšu komiteja (lēmumu projekts)

Izglītības, kultūras un sporta komiteja. (lēmumu projekts)
Sociālo un veselības jautājumu komiteja. (lēmumu projekts)
Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas komiteja. (lēmumu projekts)
Teritoriālās attīstības komiteja. (lēmumu projekts)
Finanšu komiteja. (lēmumu projekts)

2017.gada 30.jūnija ārkārtas Domes sēdes lēmumu projekti

2017.gada 28.jūnija ārkārtas Domes sēdes lēmumu projekti

Pielikums - ekonomiskie pamatojumi un TND saistības ar plānotajiem aizņēmumiem.

2017.gada 21.jūnija ārkārtas Domes sēdes lēmumu projekti