Domes sēde 25. aprīlī plkst. 14.00 (lēmumu projekti)

Ārkārtas Domes sēde 16. aprīlī plkst. 13.00 (lēmumu projekti)

Sociālo un veselības jautājumu komiteja (SK) (lēmumu projekti)

Teritoriālās attīstības komiteja (TAK) (lēmumu projekti)

Izglītības, kultūras un sporta komiteja (IKS) (lēmumu projekti)

Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja (SUVK)  (lēmumu projekti)

Finanšu komiteja (FK) (lēmumu projekti)

Domes sēde 28. martā plkst. 14.00 (lēmumu projekti)

Sociālo un veselības jautājumu komiteja (SK) (lēmumu projekti)

Teritoriālās attīstības komiteja (TAK) (lēmumu projekti)

Izglītības, kultūras un sporta komiteja (IKS) (lēmumu projekti)

Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja (SUVK)  (lēmumu projekti)

Finanšu komiteja (FK) (lēmumu projekti)

Domes sēde 28. februārī plkst. 14.00 (lēmumu projekti)

Sociālo un veselības jautājumu komiteja (SK) (lēmumu projekti)

Teritoriālās attīstības komiteja (TAK) (lēmumu projekti)

Izglītības, kultūras un sporta komiteja (IKS) (lēmumu projekti)

Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja (SUVK) (lēmumu projekti)

Finanšu komiteja (FK) (lēmumu projekti)

Domes sēde 31. janvārī plkst. 14.00 (lēmumu projekti

Ārkārtas Domes sēde 22. janvāris plkst. 11.00 (lēmumu projekti)

Sociālo un veselības jautājumu komiteja (SK) (lēmumu projekti)

Teritoriālās attīstības komiteja (TAK) (lēmumu projekti)

Izglītības, kultūras un sporta komiteja (IKS) (lēmumu projekti)

Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja (SUVK) (lēmumu projekti)

Finanšu komiteja (FK) (lēmumu projekti

Ārkārtas Finanšu komiteja (FK) (lēmumu projekti

Domes sēde 20. decembris plkst. 14.00 (lēmumu projekti)

Sociālo un veselības jautājumu komiteja (SK) (lēmumu projekti)

Teritoriālās attīstības komiteja (TAK) (lēmumu projekti)

Izglītības, kultūras un sporta komiteja (IKS) (lēmumu projekti)

Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja (SUVK) (lēmumu projekti)

Ārkārtas saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja (SUVK) (lēmumu projekti) 

Finanšu komiteja (FK) (lēmumu projekti)

 Domes sēde 22.novembris plkst. 14.00  (lēmumu projekti)

Ārkārtas Domes sēde 5.novembris plkst. 17.30  (lēmumu projekti)

Sociālo un veselības jautājumu komiteja (SK) (lēmumu projekti)

Teritoriālās attīstības komiteja (TAK) (Lēmumu projekti)

Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja (SUVK) (lēmumu projekti)

Izglītības, kultūras un sporta komiteja (IKS) (lēmumu projekti)

Finanšu komiteja (FK) (lēmumu projekti)

Domes sēde 25.oktobris plkst. 14.00  (lēmumu projekti)

9.oktobris plkst. 17.00 - Ārkārtas Domes sēde (lēmumu projekti)

Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja (SUVK) (lēmumu projekti)

Teritoriālās attīstības komiteja (TAK) (Lēmumu projekti)

Sociālo un veselības jautājumu komiteja (SK) (lēmumu projekti)

Finanšu komiteja (FK) (lēmumu projekti)

Domes sēde 27. septembris plkst. 14.00  (lēmumu projekti)

12.augusts plkst. 16.00 - Ārkārtas Domes sēde (lēmumu projekti)

Sociālo un veselības jautājumu komiteja (SK) (lēmumu projekti)

Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja (SUVK) (lēmumu projekti)

Izglītības, kultūras un sporta komiteja (IKS) (lēmumu projekti)

Finanšu komiteja (FK) (lēmumu projekti)

Domes sēde 30. jūlijs plkst. 13.00  (lēmumu projekti)

15.augusts plkst. 11.30 - Ārkārtas Domes sēde (lēmumu projekti)

Sociālo un veselības jautājumu komiteja (SK) (lēmumu projekti)

Teritoriālās attīstības komiteja (TAK) (Lēmumu projekti)

Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja (SUVK) (lēmumu projekti)

Izglītības, kultūras un sporta komiteja (IKS) (lēmumu projekti)

Finanšu komiteja (FK) (lēmumu projekti)

Domes sēde 26. jūlijs plkst. 14.00 (lēmuma projekti)

Sociālo un veselības jautājumu komiteja (SK) (lēmumu projekti)
Izglītības, kultūras un sporta komiteja (IKS) (lēmumu projekti)
Finanšu komiteja (FK) (lēmumu projekti)

5. jūlijs plkst. 10:00 - Ārkārtas Domes sēde (lēmuma projekti)

3. jūlijs plkst. 16:00 - Ārkārtas saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja (SUVK) (lēmumu projekti)

Domes sēde 28. jūnijā plkst. 14:00 (Lēmuma projekti)
Pielikums Nr.1 - izmaiņas Investīciju plānā
Pielikums Nr.2 - Tukuma novada pašvaldības 2017. gada publiskais pārskats

Ārkārtas Domes sēde 15.jūnijā (lēmuma projekti)

Ārkārtas Domes sēde 12.jūnijā  (lēmuma projekti)

Ārkārtas Domes sēde 11. jūnijā  (lēmuma projekti)

Finanšu komiteja (FK) (lēmumu projekti)

Apvienotā Sociālo un veselības jautājumu komiteja (SK) un Izglītības, kultūras un sporta komiteja (IKS) (lēmumu projekti)

Apvienotā Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja (SUVK) un Teritoriālās attīstības komiteja (TAK) (lēmumu projekti)

Domes sēde 31. maijā plkst. 14.00 (lēmuma projekti)


Ārkārtas Domes sēde 16. maijā plkst. 13.00 (lēmuma projekti)
Ārkārtas Domes sēde 3. maijā plkst. 14.30 (lēmuma projekti)

Finanšu komiteja (FK) (lēmumu projekti)

Sociālo un veselības jautājumu komiteja (SK) (lēmumu projekti)
Teritoriālās attīstības komiteja (TAK) (lēmumu projekti)
Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja (SUVK) (lēmumu projekti)
Izglītības, kultūras un sporta komiteja (IKS) (lēmumu projekti)

Domes sēde 26. aprīlī plkst. 14.00 (lēmuma projekti)

Ārkārtas Domes sēde 17. aprīlis plkst. 12.00 (lēmuma projekts)

Ārkārtas Domes sēde 11. aprīlis plkst. 13.00 (lēmuma projekts)

Ārkārtas Domes sēde 3. aprīlī plkst. 10.00 (lēmuma projekti)

Sociālo un veselības jautājumu komiteja (SK) (lēmumu projekti)
Teritoriālās attīstības komiteja (TAK) (lēmumu projekti)
Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja (SUVK) (lēmumu projekti)
Izglītības, kultūras un sporta komiteja (IKS) (lēmumu projekti)

Finanšu komiteja (FK) (lēmumu projekti)

 

 

Domes sēde 22. marts plkst. 14.00 (lēmuma projekti)

Sociālo un veselības jautājumu komiteja (SK) (lēmumu projekti)
Teritoriālās attīstības komiteja (TAK) (lēmumu projekti)
Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja (SUVK) (lēmumu projekti)
Izglītības, kultūras un sporta komiteja (IKS) (lēmumu projekti)
Finanšu komiteja (FK) (lēmumu projekti)

Domes sēde 22. februāris plkst. 14.00 (lēmuma projekti)

 

Sociālo un veselības jautājumu komiteja (SK) (lēmumu projekti)
Teritoriālās attīstības komiteja (TAK) (lēmumu projekti)
Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja (SUVK) (lēmumu projekti)
Izglītības, kultūras un sporta komiteja (IKS) (lēmumu projekti)
Finanšu komiteja (FK) (lēmumu projekti)