Finanšu komiteja
Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas komiteja - Komunālās nodaļas vadītājs Ģ.Ruģelis informēs par 2013.gada lielākajiem padarītajiem darbiem komunālajā sfērā un par budžeta pieprasījumu 2014.gadam.
Izglītības, kultūras un sporta komiteja
Sociālo un veselības jautājumu komiteja
Teritoriālās attīstības komiteja