Domes sēde 29. aprīlī plkst. 9.00 (darba kārtība)

Finanšu komiteja (darba kārtība)

Komitejas (darba kārtība)

Ārkārtas Domes sēde 3.aprīlī plkst. 13.00 (darba kārtība)