Domes sēde 25.oktobris plkst. 14.00  (lēmumu projekti)

9.oktobris plkst. 17.00 - Ārkārtas Domes sēde (lēmumu projekti)

Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja (SUVK) (lēmumu projekti)

Teritoriālās attīstības komiteja (TAK) (Lēmumu projekti)

Sociālo un veselības jautājumu komiteja (SK) (lēmumu projekti)

Finanšu komiteja (FK) (lēmumu projekti)