Domes sēde 26. jūlijs plkst. 14.00 (lēmuma projekti)

Sociālo un veselības jautājumu komiteja (SK) (lēmumu projekti)
Izglītības, kultūras un sporta komiteja (IKS) (lēmumu projekti)
Finanšu komiteja (FK) (lēmumu projekti)

5. jūlijs plkst. 10:00 - Ārkārtas Domes sēde (lēmuma projekti)

3. jūlijs plkst. 16:00 - Ārkārtas saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja (SUVK) (lēmumu projekti)