Domes sēde 28. jūnijā plkst. 14:00 (Lēmuma projekti)
Pielikums Nr.1 - izmaiņas Investīciju plānā
Pielikums Nr.2 - Tukuma novada pašvaldības 2017. gada publiskais pārskats

Ārkārtas Domes sēde 15.jūnijā (lēmuma projekti)

Ārkārtas Domes sēde 12.jūnijā  (lēmuma projekti)

Ārkārtas Domes sēde 11. jūnijā  (lēmuma projekti)

Finanšu komiteja (FK) (lēmumu projekti)

Apvienotā Sociālo un veselības jautājumu komiteja (SK) un Izglītības, kultūras un sporta komiteja (IKS) (lēmumu projekti)

Apvienotā Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja (SUVK) un Teritoriālās attīstības komiteja (TAK) (lēmumu projekti)