Domes sēde 31. maijā plkst. 14.00 (lēmuma projekti)


Ārkārtas Domes sēde 16. maijā plkst. 13.00 (lēmuma projekti)
Ārkārtas Domes sēde 3. maijā plkst. 14.30 (lēmuma projekti)

Finanšu komiteja (FK) (lēmumu projekti)

Sociālo un veselības jautājumu komiteja (SK) (lēmumu projekti)
Teritoriālās attīstības komiteja (TAK) (lēmumu projekti)
Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja (SUVK) (lēmumu projekti)
Izglītības, kultūras un sporta komiteja (IKS) (lēmumu projekti)