Domes sēde 26. aprīlī plkst. 14.00 (lēmuma projekti)

Ārkārtas Domes sēde 17. aprīlis plkst. 12.00 (lēmuma projekts)

Ārkārtas Domes sēde 11. aprīlis plkst. 13.00 (lēmuma projekts)

Ārkārtas Domes sēde 3. aprīlī plkst. 10.00 (lēmuma projekti)

Sociālo un veselības jautājumu komiteja (SK) (lēmumu projekti)
Teritoriālās attīstības komiteja (TAK) (lēmumu projekti)
Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja (SUVK) (lēmumu projekti)
Izglītības, kultūras un sporta komiteja (IKS) (lēmumu projekti)

Finanšu komiteja (FK) (lēmumu projekti)