Sociālo un veselības jautājumu komiteja (SK) (lēmuma projekti)
Teritoriālās attīstības komiteja (TAK) (lēmuma projekti)
Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja (SUVK) (komitejas sēde nenotiks)
Izglītības, kultūras un sporta komiteja (IKS) (lēmuma projekti)
Finanšu komiteja (FK) (lēmumu projekti)
Pielikumi 3.jautājumam:
                  1.pielikums
                  2.pielikums
                  3.pielikums
Pielikumi 4.jautājuma:
                  1.pielikums
                 2.pielikums
Pielikums 42.jautājumam:
                  pielikums

 

Ārkārtas Domes sēde (lēmumu projekti)

Domes sēde (lēmumu projekti)
Pielikums 33. jautājumam:

pielikums