2017. gada 28. septembra Domes sēdes lēmumu projekti

Sociālo un veselības jautājumu komiteja (lēmumu projekts)
Teritoriālās attīstības komiteja (lēmumu projekts)
Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas komiteja (lēmumu projekts)
Izglītības, kultūras un sporta komiteja (lēmumu projekts) 

Finanšu komiteja (lēmumu projekts)