2017.gada 30.jūnija ārkārtas Domes sēdes lēmumu projekti