Drukāt

Finanšu komiteja
Izglītības, kultūras un sporta komiteja
Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas komiteja
Sociālo un veselības jautājumu komiteja
Teritoriālās attīstības komiteja

Pielikumi saistošajiem noteikumiem „Par Tukuma pašvaldības 2015.gada pamatbudžetu un speciālo budžetu"