2014.gada 18.decembra sēdes Lēmumu projekti; pielikums 6.#; pielikums 7.#