Drukāt

Finanšu komiteja
Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas komiteja
                  Pielikums Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas komitejas 1.jautājumam
Izglītības, kultūras un sporta komiteja
Sociālo un veselības jautājumu komiteja
Teritoriālās attīstības komiteja