DOMES SĒDES PROTOKOLS
Tukumā

2012.gada 26.janvārī             Nr.2

Atvērt šeit