SĒDES PROTOKOLS

Tukumā

 

2010.gada 1.jūlijā                                                                                                                  Nr.7

Sēdē pieņemtie lēmumi