SĒDES PROTOKOLS
Tukumā
2010.gada 29.jūlijā                                                                                                                Nr.8

Sēdē pieņemtie lēmumi