SĒDES PROTOKOLS

Tukumā

2010.gada 26.augustā                                                                                                         Nr.9

 

Sēdē pieņemtie lēmumi