SĒDES PROTOKOLS
Tukumā
2010.gada 21.oktobrī                                                                                                                        Nr.11