Statistikas dati par Tukuma novada iedzīvotājiem (Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati uz 01.01.2016.)

iedz sk  Tukuma novada iedzīvotāju skaits

Pēc iedzīvotāju skaita Tukuma novads ir trešais lielākais novads valstī. Saskaņā ar Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes 2016.gada 1.janvāra datiem Tukuma novadā reģistrēti 31290 iedzīvotāji. Pēdējos gados novadā ir novērojama iedzīvotāju skaita samazināšanās. Salīdzinot 2016.gada 1.janvāra datus ar 2015.gada 1.janvāra datiem, iedzīvotāju skaits Tukuma novadā samazinājies par 376. 

 

  

 

pa gadiem 

 

Tukuma novada iedzīvotāju skaita sadalījums pagastu teritorijās
Lielākais iedzīvotāju skaits Tukuma novadā koncentrējies Tukuma pilsētā – 18 923, vismazākais iedzīvotāju skaits saglabājies Zentenes pagastā – 532, taču no 2015.gada iedzīvotāju skaitam Zentenē ir tendence palielināties.

 

 

 

 

 

 

 

 

vecums  Iedzīvotāju vecuma struktūra
2015.gadā Tukuma novadā bijuši reģistrēti 19 938 iedzīvotāji darbspējīgā vecumā, kas sastāda 64% no visiem Tukuma novada iedzīvotājiem. Darbspējīgo iedzīvotāju skaits salīdzinājumā ar 2014.gadu samazinājies par 340 personām. Par 37 personām samazinājies arī to iedzīvotāju skaits, kuri beiguši savas aktīvās darba gaitas. Tikai par 1 palielinājies to personu skaits, kas vēl nav sasnieguši vecumu, lai uzsāktu darba gaitas.

 

 

 

 

 

 

 

dzimums  Iedzīvotāju struktūra pēc dzimuma Tukuma novadā
2015.gadā Tukuma novadā reģistrētas 16 327 sievietes un 14 963 vīrieši. Sieviešu Tukuma novadā ir par 1364 vairāk. Salīdzinot ar 2014.gada datiem, sieviešu skaits ir samazinājies par 214, bet vīriešu – par 162.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

etniskais  Tukuma novada iedzīvotāju etniskais sastāvs

Pēc etniskā sastāva 2015.gadā 24 684 jeb 84,9% no Tukuma novada iedzīvotājiem ir latvieši, 2424 jeb 8,4% – krievi, 650 jeb 2,2% – baltkrievi, 327 jeb 1,1% – ukraiņi, 259 jeb 0,9% – poļi, 268 jeb 0,9% – lietuvieši, bet 457 jeb 1,6% ir citu tautību pārstāvji.

 

 

 

 

 

 

 

bezdarbs  Bezdarbs Tukuma novadā un Latvijā

Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) datiem kopējais bezdarba līmenis 2016.gada sākumā Tukuma novadā bija 5,8% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita. Bezdarba līmenis novadā ir zemāks nekā Latvijā vidēji (6,6%). 2016.gada sākumā Tukuma novadā reģistrēti 1043 bezdarbnieki. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, bezdarbnieku skaits un bezdarba līmenis novadā samazinās.

 

 

 

 

 

 

Plašāk Tukuma novada statistika pieejama: 
Tukuma novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017.gadam īstenošanas pārskats par 2011.-2015.gadu

Tukuma novada pašvaldības 2015.gada publiskais pārskats 

Buklets Tukums 2015

Cita statistika pieejama:

Tukuma tūrisma informācijas centra statistika (http://www.turisms.tukums.lv/index/vietas/5211914/6455151/3790131)

Tukuma novada Izglītības pārvalde

Gada grāmatas (http://tip.edu.lv/index.php/lv/2012-10-24-17-45-47/gada-gramata)

Statistikas dati (http://tip.edu.lv/index.php/lv/2012-10-24-17-45-47/statistika-apkopojumi)