Projekti Tukuma novadā 2014.gadā

Nr.

Projekta nosaukums Projekta Nr./Vienošanās Nr. Programma* Kopējā projekta summa EUR Ieviešanas laiks
TUKUMS
           
 20. save@work-The Energy Saving Contest for Public Authorities        03.2015-01.2016
 19. Publisko interneta pieejas punktu attīstība Tukuma novadā  3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/022/014  ERAF  95002,35  10.2014.-06.2015.
 18.  Inovatīvi risinājumi pieejama – sociāli iekļaujoša tūrisma produkta attīstībai Latvijas pašvaldībās  2013.EEZ/PP/1/MEC/041 SIF  49 148  01.09.2014 –30.11.2015
 17.  Jauniešu kluba 10x10 darbības nodrošināšana  Nr.4-42/1  Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  2596

 06.-09.2014.

REALIZĒTS

 16. Kurzemes mākslas dienas Vārti uz Kurzemi  129/KKP KKF 25 823,00 08.2014.-04.2015.
15. Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties jaunu, rūpnieciski ražotu elektromobili Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests" vajadzībām  KPFI-16/53 KPFI 26 442,00
06.-12.2014.
REALIZĒTS
14. Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties jaunu, rūpnieciski ražotu elektromobili (I elektromobilis VW e-UP! Tukuma Domei)  KPFI16/163 KPFI 26 002,00

06.-12.2014.

REALIZĒTS

13. PRIMES (Procurement in Municipalities focusing on Energy Efficient Solutions) IEE/12/708/S12.661214  Eiropas Savienības 7.ietvara programma 11.2013.-10.2016.
12. Katlumājas Zemītes ielā 5 rekonstrukcija Tukumā L-PCS-13-0102 KF 527573,46

12.2013.-10.2014.

REALIZĒTS

11. For Active Citizenship  in Eirope (FACE) 546673-EFC-1-2013-2-LV-EFC-CM Eiropas komisijas programma 9500,00 10.2013.-07.2014.
REALIZĒTS
10 Tukuma pilsētas ielu infrastruktūras sakārtošana pēc ūdenssaimniecības attīstības projekta realizācijas (2.kārta) 3DP/3.6.2.1.0/14/IPIA/VRAA/004/028 ERAF 656132,10

04.2014.-06.2015.

REALIZĒTS

9. Tukuma E. Birznieka – Upīša 1. pamatskolas rekonstrukcija  TND/2-58.1/14/5 Pašvaldības budžets 957858,10

12.2013.-10.2014.

REALIZĒTS

8. Aktīvi kopā! (brīvprātīgo piesaiste) Nr.LV-21-28-2013-R2 Jaunatne darbībā 8 606,00 09.2013.-07.2014.
7. Vienoti filmā (jauniešu apmaiņa)
Domes lēmums
Jaunatne darbībā 21448,58 05.2014.-09.2014.
6. Baložu ielas rekonstrukcija Tukumā  TND/2-58.1/13/43 Pašvaldības budžets 283 716,21

11.2013.-08.2014.

REALIZĒTS

5. Tukuma pilsētas ielu infrastruktūras sakārtošana pēc ūdensaimniecības attīstības projektu realizācijas I kārta  3DP/3.6.2.1.0/IPIA/VRAA/001/025 ERAF 679258,00

04.2014.- 06.2015.

REALIZĒTS

4. Infrastruktūras pielāgošana pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes izveidei Tukumā 3DP/3.1.4.3.0/13/IPIA/VRAA/007/058 ERAF 1464902,74

 01.2013.-10.2014.

REALIZĒTS

3. Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Tukuma Raiņa ģimnāzijas sporta kompleksa ēkā  KPFI-15.1/55 (lauzts līgums) Pašvaldības budžets 582 450,75

01.2013.-05.2014.

REALIZĒTS

2. Zemītes ielas un tilta pār Slocenes upi rekonstrukcija 3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/016 ERAF 2717158,25

08.2012.–11.2014.

REALIZĒTS

1. Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs  2/SWU/12/22 Latvijas un  Šveices sadarbības programma 5815,33 01.2012.-02.2014.
REALIZĒTS

TUME UN DEGOLE

SLAMPE UN DŽŪKSTE

           
 6. Durvju restaurācija Džūkstes Pasaku muzejā  KKF  4190,86  01.04.2014.-31.12.2014.
5. Florbola aprīkojuma iegāde Džūkstes pagastam 13-08-LL28-L413202-000004 ELFLA 5 760,00

04.2014.-08.2014.

REALIZĒTS

4. Siltumtīklu rekonstrukcija Slampes pagastā L-PCS-14-0108 KF 82888,68

27.02.2014-29.12.2014

REALIZĒTS

3. Ūdenssaimniecības attīstība Tukuma novada Džūkstes pagasta Džūkstes ciemā 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/111/108 ERAF 619412,14 09.2013-09.2015.

2.

Džūkstes pagasta kultūras nama un parka teritorijas labiekārtošana

13-08-LL28-L413201-000004

ELFLA

40160,26

06.2013.-07.2014.

REALIZĒTS

1. Tukuma novada Slampes ciema ūdenssaimniecības sakārtošana

 3DP/3.4.1.1.0./11/APIA/CFLA/152/047 

 ERAF

737606,64

06.2012.-06.2014.
REALIZĒTS

PŪRE UN JAUNSĀTI

 

 

 

 

 

 

IRLAVA UN LESTENE

1.

Ūdenssaimniecības attīstība Tukuma novada Lestenes pagasta Lestenes ciemā

 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/136/ 111

ERAF

 196774,65

 09.2013- 12.2014.

REALIZĒTS

SĒME UN ZENTENE

5.

Tradicionālās lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Pastariņa muzejā

13-08-L32300-000004 ELFLA 330959,18 06.2013.-07.2015.
4.

Tradicionālās lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Pastariņa muzejā - elektrības sadaļa

Pašvaldības budžets 15000,00 11.2014.-07.2015.
 3. Kopienas centra izveide Sēmes pagastā   Pašvaldības budžets  24200,00

 2014.

REALIZĒTS

2. Sēmes pagasta kopienas centra teritorijas labiekārtošana 13-08-ZL04-Z401101-000001 EZF 13499,41

06.2013.-12.2014.

REALIZĒTS

1. Pastariņa muzeja lauku sētas „Bisnieki" rekonstrukcija 13-08-ZL09-Z401101-000004 EZF 35260,15

06.2013.-03.2015.

REALIZĒTS

ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds 
ELFLA - Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstība 
EZF - Eiropas Zivsaimniecības fonds 
KPFI - Klimatu pārmaiņu finanšu instruments 
ESF - Eiropas Sociālais fonds 
KF - Kohēzijas fonds 
KKF - Valsts Kultūrkapitāla fonds
SIF - Sabiedrības integrācijas fonds