27.augusta sēdē izskatāmo jautājumu lēmumu projekti

Plkst.9.00 Sēdes tiešraide

27.augusta sēdē izskatāmo jautājumu lēmumu projekti

Plkst.9.00 Sēdes tiešraide

30.jūlija sēdē izskatāmo jautājumu lēmumu projekti

Plkst.9.00 Sēdes tiešraide

2.jūlija sēdē izskatāmo jautājumu lēmumu projekti

Plkst.9.00 Sēdes tiešraide

26.marta Tukuma novada Domes sēdes lēmumu projekti

        Pielikumi: 2.jautājuma pielikums; 4.jautājuma pielikums

26.februāra Domes sēdes lēmumu projekti