24.septembra sēdē izskatāmie Lēmumu projekti

Aicinām skatīties Tukuma novada Domes sēdes tiešraidi 24.septembrī plkst.9.00

27.augusta sēdē izskatāmo jautājumu lēmumu projekti

Plkst.9.00 Sēdes tiešraide

27.augusta sēdē izskatāmo jautājumu lēmumu projekti

Plkst.9.00 Sēdes tiešraide

30.jūlija sēdē izskatāmo jautājumu lēmumu projekti

Plkst.9.00 Sēdes tiešraide

2.jūlija sēdē izskatāmo jautājumu lēmumu projekti

Plkst.9.00 Sēdes tiešraide