Komitejas 10. martā (darba kārtība)

Finanšu komiteja 17. martā (darba kārtība)

Domes sēde 24. martā (darba kārtība)

Ārkārtas Domes sēde 3. februārī plkst. 9:00 (darba kārtība)

Komitejas 10. februārī (darba kārtība)

Finanšu komiteja 17. februārī (darba kārtība)

Domes sēde 24. februārī plkst. 9:00 (darba kārtība)

Komitejas 13. janvārī (darba kārtība)

Finanšu komiteja 20. janvārī (darba kārtība)

Ārkārtas Domes sēde 20. janvārī plkst. 15:00 (darba kārtība)

Domes sēde 27. janvārī plkst. 9:00 (darba kārtība)

Finanšu komitejas ārkārtas sēde 28. janvārī plkst. 9:00 (darba kārtība)

Komitejas 9.decembrī (darba kārtība)

Finanšu komiteja 16.decembrī (darba kārtība)

Ārkārtas Domes sēde 16.decembrī plkst. 16:00 (darba kārtība)

Domes sēde 23.decembrī plkst. 9:00 (darba kārtība)

Komitejas 11.novembrī (darba kārtība)

Finanšu komiteja 17.novembrī (darba kārtība)

Domes sēde 25.novembrī plkst. 9.00 (darba kārtība)

Finanšu komitejas ārkārtas sēde 26.oktobrī plkst. 17.00 (darba kārtība)

Domes sēde 28. oktobrī plkst. 9.00 (darba kārtība)

Komitejas (darba kārtība)

Finanšu komiteja (darba kārtība)

Ārkārtas Domes sēde 21.oktobrī plkst. 15.00 (darba kārtība)

Komitejas (darba kārtība)

Finanšu komiteja (darba kārtība)

Domes sēde 30.septembrī plkst. 9.00 (darba kārtība)

Ārkārtas Domes sēde 25.septembrī plkst. 13.00 (darba kārtība)

Komitejas (darba kārtība)

Finanšu komiteja (darba kārtība)

Domes sēde 26.augustā plkst. 9.00 (darba kārtība)

Ārkārtas Domes sēde 31.jūlijā plkst. 15.00 (darba kārtība)

Domes sēde 29.jūlijā plkst. 9.00 (darba kārtība)

Ārkārtas Domes sēde 28.jūlijā plkst. 16.30 (darba kārtība)

Finanšu komiteja (darba kārtība)

Ārkārtas Domes sēde 15.jūlijā plkst. 16.00 (darba kārtība)

Komitejas (darba kārtība)

Domes sēde 30.jūnijā plkst. 9.00 (darba kārtība)

Ārkārtas Domes sēde 17.jūnijā plkst. 15.00 (darba kārtība)

Finanšu komiteja (darba kārtība)

Komitejas (darba kārtība)

Ārkārtas Domes sēde 3.jūnijā plkst. 16.00 (darba kārtība)

Ārkārtas Domes sēde 29.maijā plkst. 12.00 (darba kārtība)

Domes sēde 27.maijā plkst. 9.00  (darba kartība

Finanšu komiteja (darba kārtība)

Ārkārtas Domes sēde 12.maijā plkst. 14.00 (darba kārtība)

Komitejas (darba kārtība)

Ārkārtas Domes sēde 6.maijā plkst. 16.00 (darba kārtība)

Domes sēde 29. aprīlī plkst. 9.00 (darba kārtība)

Finanšu komiteja (darba kārtība)

Komitejas (darba kārtība)

Ārkārtas Domes sēde 3.aprīlī plkst. 13.00 (darba kārtība)

 

Domes sēde 25. martā plkst. 9.00 (darba kārtība)

Ārkārtas Domes sēde 18.martā plkst. 11.30 (darba kārtība)

Finanšu komiteja (FK) (darba kārtība)

Komitejas (darba kārtība)

Ārkārtas Domes sēde 6.martā plkst. 9.00 (darba kārtība)

 

Domes sēde 27. februārī plkst. 9.00 (lēmumu projekti)

Sociālo un veselības jautājumu komiteja (SK) (lēmumu projekti)

Teritoriālās attīstības komiteja (TAK) (lēmumu projekti)

Izglītības, kultūras un sporta komiteja (IKS) (lēmumu projekti)

Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja (SUVK) (lēmumu projekti)

Finanšu komiteja (FK) (lēmumu projekti)