Finanšu komitejas ārkārtas sēde 26.oktobrī plkst. 17.00 (darba kārtība)

Domes sēde 28. oktobrī plkst. 9.00 (darba kārtība)

Komitejas (darba kārtība)

Finanšu komiteja (darba kārtība)

Ārkārtas Domes sēde 21.oktobrī plkst. 15.00 (darba kārtība)

Komitejas (darba kārtība)

Finanšu komiteja (darba kārtība)

Domes sēde 30.septembrī plkst. 9.00 (darba kārtība)

Ārkārtas Domes sēde 25.septembrī plkst. 13.00 (darba kārtība)

Komitejas (darba kārtība)

Finanšu komiteja (darba kārtība)

Domes sēde 26.augustā plkst. 9.00 (darba kārtība)

Ārkārtas Domes sēde 31.jūlijā plkst. 15.00 (darba kārtība)

Domes sēde 29.jūlijā plkst. 9.00 (darba kārtība)

Ārkārtas Domes sēde 28.jūlijā plkst. 16.30 (darba kārtība)

Finanšu komiteja (darba kārtība)

Ārkārtas Domes sēde 15.jūlijā plkst. 16.00 (darba kārtība)

Komitejas (darba kārtība)

Domes sēde 30.jūnijā plkst. 9.00 (darba kārtība)

Ārkārtas Domes sēde 17.jūnijā plkst. 15.00 (darba kārtība)

Finanšu komiteja (darba kārtība)

Komitejas (darba kārtība)

Ārkārtas Domes sēde 3.jūnijā plkst. 16.00 (darba kārtība)

Ārkārtas Domes sēde 29.maijā plkst. 12.00 (darba kārtība)

Domes sēde 27.maijā plkst. 9.00  (darba kartība

Finanšu komiteja (darba kārtība)

Ārkārtas Domes sēde 12.maijā plkst. 14.00 (darba kārtība)

Komitejas (darba kārtība)

Ārkārtas Domes sēde 6.maijā plkst. 16.00 (darba kārtība)

Domes sēde 29. aprīlī plkst. 9.00 (darba kārtība)

Finanšu komiteja (darba kārtība)

Komitejas (darba kārtība)

Ārkārtas Domes sēde 3.aprīlī plkst. 13.00 (darba kārtība)

 

Domes sēde 25. martā plkst. 9.00 (darba kārtība)

Ārkārtas Domes sēde 18.martā plkst. 11.30 (darba kārtība)

Finanšu komiteja (FK) (darba kārtība)

Komitejas (darba kārtība)

Ārkārtas Domes sēde 6.martā plkst. 9.00 (darba kārtība)

 

Domes sēde 27. februārī plkst. 9.00 (lēmumu projekti)

Sociālo un veselības jautājumu komiteja (SK) (lēmumu projekti)

Teritoriālās attīstības komiteja (TAK) (lēmumu projekti)

Izglītības, kultūras un sporta komiteja (IKS) (lēmumu projekti)

Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja (SUVK) (lēmumu projekti)

Finanšu komiteja (FK) (lēmumu projekti)

Domes sēde 30. janvārī plkst. 14.00 (lēmumu projekti)

Ārkārtas Domes sēde 8. janvārī plkst. 9.00 (lēmumu projekti)

Sociālo un veselības jautājumu komiteja (SK) (lēmumu projekts)

Teritoriālās attīstības komiteja (TAK) (lēmumu projekti)

Izglītības, kultūras un sporta komiteja (IKS) (lēmumu projekti)

Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja (SUVK) (lēmumu projekti)

Finanšu komiteja (FK) (lēmumu projekti)

Ārkārtas Finanšu komiteja (FK) (lēmumu projekti)

Domes sēde 19. decembrī plkst. 14.00 (lēmumu projekti)

Ārkārtas Domes sēde 10. decembrī plkst. 11.30 (lēmumu projekti)

Sociālo un veselības jautājumu komiteja (SK) (lēmumu projekti)

Teritoriālās attīstības komiteja (TAK) (lēmumu projekti)

Izglītības, kultūras un sporta komiteja (IKS) (lēmumu projekti)

Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja (SUVK) (lēmumu projekti)

Finanšu komiteja (lēmumu projekti) (FK)

Domes sēde 28. novembrī plkst. 14.00 (lēmumu projekti)

Sociālo un veselības jautājumu komiteja (SK) (lēmumu projekti)

Teritoriālās attīstības komiteja (TAK) (lēmumu projekti)

Izglītības, kultūras un sporta komiteja (IKS) (lēmumu projekti)

Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja (SUVK) (lēmumu projekti)

Finanšu komiteja (FK) (lēmumu projekti)

Domes sēde 24. oktobrī plkst. 14.00 (lēmumu projekti)

Ārkārtas Domes sēde 29. oktobrī plkst. 16.00 (lēmumu projekti)

Ārkārtas Domes sēde 4. oktobrī plkst. 13.00 (lēmumu projekti)

Sociālo un veselības jautājumu komiteja (SK) (lēmumu projekti)

Teritoriālās attīstības komiteja (TAK) (lēmumu projekti)

Izglītības, kultūras un sporta komiteja (IKS) (lēmumu projekti)

Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja (SUVK) (lēmumu projekti)

Finanšu komiteja (FK) (lēmumu projekti)

Domes sēde 26. septembrī plkst. 14.00 (lēmumu projekti)

Sociālo un veselības jautājumu komiteja (SK) (lēmumu projekti)

Izglītības, kultūras un sporta komiteja (IKS) (lēmumu projekti)

Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja (SUVK) (lēmumu projekti)

Finanšu komiteja (FK) (lēmumu projekti)

Domes sēde 29. augustā plkst. 14.00 (lēmumu projekti)

Ārkārtas Domes sēde 14. augustā plkst. 11.45 (lēmumu projekti)

Sociālo un veselības jautājumu komiteja (SK) (lēmumu projekti)

Teritoriālās attīstības komiteja (TAK) (lēmumu projekti)

Izglītības, kultūras un sporta komiteja (IKS) (lēmumu projekti)

Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja (SUVK) (lēmumu projekti)

Finanšu komiteja (FK) (lēmumu projekti)