Drukāt

2014.gada Domes komiteju un sēžu grafiks

Sēdes datums Sēdē pieņemtie lēmumi                               
31.01.2014.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi

   Par saistošo noteikumu „Tukuma novada pašvaldības 2014.gada  pamatbudžets un speciālais budžets" apstiprināšanu

27.02.2014.

 Domes sēdē pieņemtie lēmumi

Pielikums 2# Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests" 2013. gada Publiskais pārskats

27.03.2014.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi

24.04.2014.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi

29.05.2014.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi

26.06.2014.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi

15.07.2014.

Ārkārtas Domes sēdē pieņemtie lēmumi

24.07.2014. Domes sēdē pieņemtie lēmumi
28.08.2014. Domes sēdē pieņemtie lēmumi
25.09.2014. Domes sēdē pieņemtie lēmumi
23.10.2014.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi
Pielikums 36 # 

05.11.2014.

Ārkārtas Domes sēdē pieņemtie lēmumi

20.11.2014.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi

Deleģēšanas līgums: Tukuma novada Dome un Tukuma Sporta skola

18.12.2014.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi

Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests" vidēja termiņa darbības stratēģija 2014.- 2017.gadam


Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests" 2015.gada darba plāns