Lestenes pagasts

Nr.p.k. Nosaukums zemes vienības kadastra apzīmējums Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Piezīmes
1.  Bez nosaukuma 9068 002 0148 2.3 ha 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 26.03.2021. Valsts zemes rezerves fonds

 

Lestenes pagasta pakalpojumu centra sekretāre Maruta Biezbārde

Tālr. 29413273