Tukuma novada Domes struktūras shēma

Tukuma novada Domes padotībā atbilstīgi apstiprinātajam nolikumam ir šādas iestādes:

Tukuma novada Domes administrācija

Tukuma novada bāriņtiesa

Tukuma Raiņa ģimnāzija;

Tukuma 2.vidusskola;

Tukuma 3.pamatskola;

Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola;

Džūkstes pamatskola;

Irlavas vidusskola;

Zemgales vidusskola;

Tumes vidusskola;

Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskola;

Tukuma 2.pamatskola;

Tukuma internātpamatskola;
Pūres pamatskola;

Dzirciema internātpamatskola;

Sēmes sākumskola;

Tukuma Mūzikas skola;

Tukuma Sporta skola;

Tukuma Mākslas skola;

Tukuma pilsētas Kultūras nams;

Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”;

Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde „Taurenītis”;

Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde „Vālodzīte”;

Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde "Pepija"

Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde "Karlsons"

Irlavas pirmsskolas izglītības iestāde „Cīrulītis”;

Pūres pirmsskolas izglītības iestāde „Zemenīte”;

Slampes pirmsskolas izglītības iestāde „Pienenīte”;

Tukuma bibliotēka;

Irlavas bērnunams - patversme;

Tukuma novada Izglītības pārvalde;

Tukuma muzejs;

Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde;

Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde;

Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde;

Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde;

Tumes un Degoles pagastu pārvalde