Informācija dzēsta, pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2019.gada 6.marta spriedumu: “atzīt Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta 9.2daļas 1. un 2. punktu par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam un spēkā neesošiem no to spēkā stāšanās brīža”.