Tukuma pilsētas Dome 25.martā izsludināja stāstu konkursu „Tukuma Katrīna” un līdz 18.maijam aicināja iedzīvotājus iesūtīt aizraujošus stāstus, kas ar laiku varētu kļūt par leģendu, kura apvij vides objektu – skulptūru „Tukuma Katrīna”.

Konkursam tika iesūtīti 7 interesanti un izdomas bagāti stāsti. Paldies stāstu autoriem,

Agnesei Čivlei, Dacei Šteinertei, Elīnai Čivlei, Ievai Upeslejai, Rūtai Dišlerei, Elmāram Augustam Rumbam un Artim Gailim. Jūs esat izmantojuši unikālu iespēju radīt stāstu, iespējams leģendu, kas vēstīs ļaudīm par Tukumu un Tukuma Katrīnu.

Iesūtītos stāstus vērtēs žūrija, uzvarēs viens veiksmīgākais Tukuma Katrīnas stāsts, kurš tiks papildināts ar pārējo autoru domām. Stāsts tiks nolasīts skulptūras „Tukuma Katrīna” atklāšanas laikā 20.jūnijā pl.12.00, visi  iesniegto stāstu autori tiks apbalvoti.

 
Aicinām piedalīties vides objekta - skulptūras "Tukuma Katrīna" atklāšanas pasākumā 20.jūnijā pl.12.00 pie Tukuma ledus halles.

 

Tukuma Katrīnas stāsti:

Agnese Čivle

Dace Šteinerte 

Elīna Čivle

Ieva Upesleja 

Rūta Dišlere

Elmārs Augusts Rumba

Artis Gailis