Saziedoti Ls 1674,88

 

1. Tukuma Rotari klubs

2. Tukuma Uzņēmēju klubs

3. Strūklakas atklāšanas pasākumā 1.maijā - Ls 26.17

4. AS Hansabanka

5. Tukuma pilsētas svētkos - Ls 5.41

6. Ziedojumu kastītēs (01.02.2009.) saziedoti Ls 243,30:

- SIA ''Vejmars'' Talsu ielā 78, Tukumā- Ls 16,27;

- SIA ''Vejmars'' Meža ielā 40, Tukumā - Ls 13,41;

- SIA „"DVB'' veikalā ''Alhaus'' Zemītes ielā 2A, Tukumā - Ls 34,87;

- SIA ''Dekšņi'' veiklā ''Aplis'', Eksporta ielā 6, Tukumā- Ls 47,60;

- SIA Kodoli veikalā ''Divi plus'' Pils ielā 15A- Ls 5,48;

- SIA Kodoli veikalā ''Divi plus'' tirdzniecības centrā ''RIMI'' Pasta ielā 14, Tukumā- Ls 48,81;

- Tukuma pilsētas Kultūras namā Lielā ielā 1, Tukumā- Ls 7,74;

- SIA ''Tukuma nami'' Kurzemes ielā 9, Tukumā- Ls 23,49 ;

- Tukuma pilsētas Domē Pils ielā 18, Tukumā- Ls 45,63.