vakance apkopējs 1Tukuma muzejs aicina savā kolektīvā apkopēju Durbes pilī (2 amata vienības)

Galvenie amata pienākumi:

  • Veikt regulāru ierādīto muzeja telpu kvalitatīvu uzkopšanu, ievērojot muzeja specifiskās prasības, tai skaitā administratīvās telpas un sanitāros mezglus.
  • Sagatavot un uzturēt darba kārtībā nepieciešamo inventāru.
  • Veikt nepieciešamo uzkopšanas līdzekļu un inventāra pasūtīšanu.
  • Pēc nepieciešamības strādāt ar apmeklētajiem un piedalīties muzeja pasākumu un muzejpedagoģisko programmu norisē.

vakance izgliti 44050609Tukuma novada pašvaldības aģentūra "Tukuma novada sociālais dienests" izsludina atklātu konkursu uz dežuranta-kurinātāja (uz nenoteiktu laiku) 1.0 slodzes amatu Tukuma patversmē:

vakances izglitibas iestades

Ar pieejamajām vakancēm vari iepazīties šeit.

vakance soc die 39084524 1SIA “Komunālserviss “TILDe”” izsludina pretendentu pieteikšanos uz amata vakanci “JURISTS” uz laiku.