my new infograp 327342235 Tukuma novada Dome izsludina atklātu konkursu uz Tukuma pilsētas Kultūras nama direktora amatu.